Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

 zdjecie.jpg

 

I. DROGI GMINNE

Urząd Gminy Trawniki

Trawniki 605, 21-044 Trawniki

Wykonawca:
EKOTRAW Sp. z o.o.
Struża-Kolonia 39, 21-044 Trawniki.
tel. 81 58 59 029  –  w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 700 – 1500

tel. 601 096 117   –  całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych w godzinach 600 – 2200

Odśnieżanie dróg gminnych będzie odbywać się sukcesywnie, w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi główne przejazdowe, a następnie wewnętrzne.

 

II. DROGI POWIATOWE

Starostwo Powiatowe w Świdniku, Wydział Infrastruktury Drogowej

siedziba WID: Al. Lotników Polskich 1, 20-040 Świdnik

tel. 81 468 70 66   – zgłoszenia w godz. 700 do 1500:

tel. 533 011 000    – całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania zjawisk

Wykonawca:
PUHP „MAX” Świst Maksym
Trawniki Kolonia 200, 21-044 Trawniki.

         Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

2119 L

Biskupice - Trawniki

Biskupice, Kolonia Trawniki, Trawniki (Betoniarska)

2120 L

Pełczyn- Trawniki- Kolonia Dobryniów

Pełczyn, Trawniki Kolonia, Trawniki, Oleśniki (granica z Gminą Łopiennik Górny w Kol. Dobryniów)

2026 L

Łysołaje - Pełczyn

Pełczyn (od skrzyżowania z DK 12), Siostrzytów, Bonów (granica z Gmina Milejów)

1812 L

Trawniki - Ewopole

Ewopole ( od skrzyżowania z DW 838 (do granicy z Gminą Rejowiec Fabryczny)

2028 L

Ostrówek – Białka- Dorohucza

Dorohucza (od skrzyżowania z DK 12 do granicy z Gminą Milejów)

1813 L

Oleśniki – Wólka Kańska

Oleśniki w kierunku Wólki Kańskiej (przez most na rzece Wieprz)

2121 L

Fajsławice – Oleśniki

Oleśniki odcinek od kapliczki w kierunku Woli Idzikowskiej (do granicy z Gminą Fajsławice)

2118 L

Biskupice – Fajsławice

Biskupice od skrzyżowania z DK 12 przez centrum (ul. Wiejska) w kierunku Boniewa

III. DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin

 

Obwód Drogowy w Krzczonowie

Obwód Drogowy w Krzczonowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

tel. 661 300 053  – dyżur dyspozytorski podczas występowania zjawisk

      Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

DW 829

Łucka - Łęczna - Biskupice

Struża Kolonia (od skrzyżowania z DK12 w kierunku Milejowa ), Bonów (do granicy z Gminą Milejów)

DW 838

Głębokie - Dorohucza - Trawniki – Fajsławice

Dorohucza (do granicy z Gminą Siedliszcze), Trawniki (do granicy z Gminą Fajsławice)

 

 

IV. DROGI KRAJOWE

GDDKiA w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20- 057 Lublin

 

Obwód Drogowy w Piaskach

tel. 81 582 11 35  – Obwód Drogowy w Piaskach:

tel. 81 532 85 82  – całodobowy telefon Punktu Informacji Drogowej (PID)

Wykaz dróg krajowych na terenie Gminy Trawniki.

Nr drogi

Relacja drogi

Miejscowości

DK 12

Odcinek Piaski - Chełm

Struża, Struża Kolonia, Biskupice, Pełczyn Dorohucza

Szanowni Państwo

Przypominamy również, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników leży po stronie właścicieli posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30