Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Bez tytułu.png

 

 

Szanowni Państwo, informujemy że zakończyliśmy realizację projektu pnWsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.”  oraz Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I, III – dostawa i montaż kotłów na biomasę.” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.  

W ramach tego samego projektu zainstalowane zostało 88 kotłów na pellet


     Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Trawniki poprzez wykonanie kotłów na pellet, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach Mieszkańców.

     W ramach projektu zaplanowano i wykonano 88 kotłów na pellet, 225 instalacji fotowoltaicznych oraz 146 instalacji kolektorów słonecznych. Łączna ilość instalacji wynosi 459.

     Celem realizacji tej inwestycji była poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Trawniki. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dodatkowa zdolność wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych wyniesie w przybliżeniu: 2,8 MW. Szacujemy, że kolektory słoneczne wygenerują oszczędność energii, która odpowiada rocznemu zużyciu ok. 8.004,83 m3 gazu, szacowany spadek emisji CO2 dla kotłów na biomasę wyniesie około 1439,7 ton. Przewidywany spadek emisji CO 2 ogółem – 1439,7 ton/rok.

     Równorzędnie ważną sprawą są długofalowe oszczędności finansowe dla uczestniczących w projektach Mieszkańców, poprzez ograniczenie rachunków za prąd lub opał.

Wykonawcą robót były firmy:

Solartime Sp. z o.o. ,
ul. Załęska 106B,
35-322 Rzeszów

Semper Power Sp. z o.o.
Ul. Główna 5
42-693 Krupski Młyn 


Sanito Sp. z o. o.
ul. Puławska 476,
02-884 Warszawa

 

 

1.jpg2222.jpg2.jpg11.jpg

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30