Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Wójt Gminy Trawniki informuje, że prowadzony jest ciągły nabór wniosków na bezpłatne usuwanie płyt azbestowo – cementowych. W 2022 roku przeznaczymy na ten cel kwotę około 40.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prac demontażu azbestowych płyt z dachów,
  • odbiór odpadów w postaci płyt azbestowo-cementowych zmagazynowanych już na posesjach po rozbiórkach dachów w latach poprzednich,
  • transport tych płyt jako odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Po wyborze wykonawcy na obecny rok planujemy, że prace te będą wykonywane w okresie od ok. kwietnia do października 2022 roku.

W pierwszej kolejności zabrane zostaną odpady azbestowe, na które już zostały złożone wnioski w poprzednim okresie.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków na usuwanie odpadów azbestowych zlokalizowanych lub zalegających na posesji. Te nowe zgłoszenia, w miarę możliwości finansowych, również będziemy się starali realizować. Wniosek można pobrać ze strony:

 https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&p1=szczegoly&p2=463670

Równolegle z działaniami Gminy Trawniki ogłoszono w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2022 r. VI  nabór do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, jest podobny nabór na bezpłatne usuwanie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych prowadzony przez Urząd Marszałkowski – informacje o rozpoczęciu naboru dostępne są pod adresem:

https://azbest.lubelskie.pl/aktualnosc/aktualnosci/98374-nabor-vi

Dodatkowe informacje w sprawie usuwania azbestu można uzyskać u pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Trawniki pokój nr 13 tel. (81) 5857293. Zapraszamy do składania wniosków.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30