Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

 

UWAGA -  MIESZKAŃCY GMINY TRAWNIKI

WSTĘPNE INFORMACJE - DODATEK WĘGLOWY

16 sierpnia br. podpisano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków na dodatki węglowe, umożliwiające od 17sierpnia Gminom drukowanie i następnie przyjmowanie wniosków.

KTO  MOŻE  SKŁADAĆ  WNIOSEK  O  DODATEK  WĘGLOWY:

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy opalane węglem. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zgłoszenie do tego rejestru większość mieszkańców złożyła już do Urzędu Gminy Trawniki w terminie ustawowym do 30.06.2022 roku. Mieszkańcy, którzy jednak jeszcze nie złożyli takiej deklaracji (do CEEB) powinni złożyć taką deklarację w Urzędzie Gminy Trawniki przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy (druki dostępne w Urzędzie).

GDZIE  MOŻNA POBRAĆ  DRUKI  WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

Papierowe druki wniosków o dodatek węglowy dostępne będą w:

- Urzędzie Gminy Trawniki,

- Szkołach Gminy Trawniki w godz. 8-12 (Biskupice, Dorohucza, Oleśniki, Siostrzytów),

- OPS w Trawnikach,  GOK w Trawnikach, bibliotece w Biskupicach,

- u Sołtysów.

Wzór wniosku można także pobrać ze stron internetowych oraz na stronie Urzędu Gminy Trawniki w zakładce „Pobierz - Wniosek dodatek węglowy”.

GDZIE  NALEŻY SKŁADAĆ  WNIOSKI:

Na obecną chwilę uruchamiamy 2 punkty przyjmowania wniosków:

URZĄD GMINY TRAWNIKI - w godz. pracy Urzędu

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRAWNIKACH w godz. 8.00 – 16.00

Wnioski można także składać internetowo na adres skrzynki UG Trawniki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka, wniosek opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W następnym okresie, w zależności od potrzeb, wydłużymy godziny przyjmowania wniosków oraz uruchomimy dyżury w poszczególnych Sołectwach (remizy, świetlice).

Wtedy zawiadomimy Państwa odrębnie o innych miejscach i terminach przyjmowania wniosków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

UWAGA!!! ZE WZGLĘDU NA KOLEJKI I PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH  PROSIMY NA SPOKOJNIE WYPEŁNIĆ WNIOSKI W DOMACH - ZWŁASZCZA UWAŻNIE DOTYCZĄCE NUMERU KONTA CZY NR PESEL WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW.

Informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30