Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Informujemy, że od 29 września br. (od czwartku) rozpocznie się sukcesywne wypłacanie dodatków węglowych.

 

Wypłacane będą dodatki, które zostały rozpatrzone pozytywnie i co do których nie ma wątpliwości że należą się zgodnie z przepisami prawa. Dodatki będą wypłacane zgodnie z kolejnością wpływania wniosków. Ze względu na znaczną ilość wypłat, proces wypłaty może być rozłożony na kilka terminów.

 

Dodatek węglowy (w kwocie 3000 zł na zamieszkały adres) będzie wypłacany:

  • na konto Wnioskodawcy (gdy konto zostało wskazane we wniosku)
  • gdy konto nie zostało podane we wniosku - dodatek będzie wypłacany w Banku Spółdzielczym w Trawnikach. Wypłata będzie przygotowana na nazwisko osoby składającej wniosek o dodatek węglowy.

 

Ponownie przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami zostanie wypłacony wyłącznie jeden dodatek węglowy na jeden zamieszkały adres (nieważne jest ile gospodarstw mieszka pod tym jednym adresem).

 

W przypadku gdy wniosek na tym samym adresie złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe to dodatek zostanie wypłacany tylko temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania, czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie ani wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie).

 

Ponadto, zgodnie ze zmianą przepisów nie można uwzględniać zmian zgłoszonych po 11 sierpnia br. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to, że jeżeli po tym terminie (czyli od 12 sierpnia) ktoś zmienił deklarację dotyczącą źródła grzewczego na przykład, że pali węglem, a wcześniej miał zaznaczone w CEEB, że pali drewnem, to dodatek węglowy także nie zostanie wypłacony.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30