Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

wegielll.jpg

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o zasadach nabywania węgla w preferencyjnej
cenie w Gminie Trawniki

Prawo do zakupu węgla w cenie 2000 zł za tonę mają Mieszkańcy Gminy Trawniki z tych 
gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Trawniki  poprzez sprawdzenie czy na dane
gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania
dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie
grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę 
(na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla                   
w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupow
1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-
grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony - przy czym limity
nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Do sprzedaży i dystrybucji węgla wyznaczona została  gminna Spółka EKOTRAW                          
z siedzibą w Struży Kolonii. Otrzymaliśmy informację pisemną, że węgiel który będzie
dostarczony do gminy  ma posiadać stosowne certyfikaty i odpowiednią kaloryczność.

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE

1.Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Trawniki.  
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy
(nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu:
www.trawniki.pl.

2.Urząd Gminy Trawniki dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji przekaże
stosowne dane do Spółki EKOTRAW z siedzibą w Struży Kolonii.

3.Spółka EKOTRAW według kolejności złożonych wniosków skontaktuje się telefonicznie
z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu i transportu
węgla. Po tych ustaleniach Mieszkaniec przed transportem węgla musi dokonać płatności          
gotówkowej lub bezgotówkowej w siedzibie Spółki EKOTRAW.
W przypadku chęci płatności na konto – numer konta do wpłat za węgiel będzie podany
wyłącznie na stronie internetowej Spółki: www.ekotraw.pl .

KOSZTY ZAKUPU:

   - w przypadku gdy Mieszkaniec odbierze węgiel własnym transportem – koszt zakupu węgla
     wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony),

   - w przypadku transportu realizowanego przez Spółkę Ekotraw – koszt zakupu węgla
     wyniesie 2.000 zł za tonę (3.000 zł za 1,5 tony) plus 100 zł płacone odrębnie za transport
     do gospodarstwa domowego położonego na terenie Gminy Trawniki.

UWAGA!!! Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik
Spółki poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu
i zasad zakupu/transportu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL
lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ
OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Trawniki
 w godzinach  pracy urzędu: poniedziałek: od 9:00 do 17:00
  wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /h3c9ttj84i/skrytka

Wniosek o zakup węgla na okres do 31.12.2022 r.

     Pobierz

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30