Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie

Cyfrowa Gmina Trawniki”

współfinansowanym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

 

Cel projektu:

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych u 100 mieszkańców gminy Trawniki poprzez przeprowadzenie szkoleń komputerowych.

Dla kogo: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Trawniki, którzy ukończyli 25 r. ż.

Co oferujemy:

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie (12 godz.)

 2. Mój biznes w sieci (12 godz.)

 3. Moje finanse i transakcje w sieci (12 godz.)

 4. Działam w sieciach społecznościowych (12 godz.)

 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) (12 godz.)

 6. Rolnik w sieci (12 godz.)

 7. Kultura w sieci (12 godz.)

Planujemy utworzyć 10 grup szkoleniowych liczących po 10 osób. Każda grupa będzie miała 24 godz. zajęć z instruktorem. Tematyka zajęć będzie uzgodniona z Uczestnikami, którzy będą mięli możliwość wyboru tematyki zajęć z 7 w/w modułów.

Zajęcia będą się odbywały w okresie czerwiec 2019 r. – lipiec 2019 r., zgodnie z ustalonym z Uczestnikami i instruktorem harmonogramem zajęć. Mieszkaniec, który zgłosi się i zobowiąże do udziału w szkoleniu będzie zobowiązany do obecności na zajęciach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały promocyjne oraz bezpłatny poczęstunek.

Zajęcia będą odbywały się:

 • w szkołach na terenie Gminy Trawniki: w Szkole Podstawowej w Biskupicach, Szkole Podstawowej w Dorohuczy, Szkole Podstawowej w Oleśnikach, Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i w Zespole Placówek Oświatowych w Trawnikach,

 • w Bibliotece na Struży Kolonii.

 

Efekty projektu:

 1. Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu, w tym korzystania z elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach grantu. Nabyta wiedza oraz umiejętności przyczynią się do przełamania barier w wykorzystaniu zasobów Internetu.

 2. Podniesienie kompetencji cyfrowych u min. 80% osób, którzy wzięli udział w projekcie potwierdzone wynikami egzaminów końcowych przekłada się na świadomych użytkowników, którzy w kolejnych kontaktach z administracją publiczną chętniej skorzystają z elektronicznych usług dostępnych poprzez Internet.

 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na usługi dostępu do Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach których odbiorca szkolenia będzie mógł uzyskać interesujące go informacje, skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej, bankowości internetowej.

 4. Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, umiejętności wyszukiwania informacji, sprawnego posługiwania się komputerem oraz pozostałych umiejętności, które są przydatne na rynku pracy i zwiększają szanse na zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 55 990 zł

 

Źródła finansowania: EFRR (85,48%) i BP (14,52%) oraz BWL 1%

 

Zapisy odbywają się:

 • w Urzędzie Gminy Trawniki, pokój nr 14, I piętro, tel. 81 58 56 741, tel. 507 119 003,

 • oraz u Sołtysów wszystkich miejscowości Naszej Gminy.

  Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30