Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Rozpoczynając obrady pierwszej zwołanej w 2019 roku sesji Przewodniczący Rady Gminy Trawniki- Damian Kowalczyk poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańsk Pana Pawła Adamowicza.


Rozpoczynając obrady pierwszej zwołanej w 2019 roku sesji Przewodniczący Rady Gminy Trawniki- Damian Kowalczyk poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańsk Pana Pawła Adamowicza.

Następnie radni przeszli do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Jej głównym elementem było przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok. Dochody budżetu to ponad 35 mln zł, zaś wydatki to kwota ponad 37 mln zł. Wśród wielu zadań na które gminy musi wydatkować pieniądze to głównie gminna oświata ponad 10 mln zł, pomoc społeczna ponad 10,5 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 1,6 mln zł, ochrona zdrowia ponad 400 tyś zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 950 tyś zł. Nie zabrakło oczywiście finansów przeznaczonych na inwestycje. Znaczne środki samorząd gminy chce przeznaczyć na realizację zadań ze środków Unii Europejskiej. Jak mówił Wójt Damian Daniel Baj„Planujemy zmienić oblicze naszych placówek oświatowych mamy podpisane umowy na termomodernizacje przedszkola oraz szkoły w Trawnikach, jeśli korzystnie rozstrzygniemy przetarg to jest także szansa na kanalizację części miejscowości Pełczyn, lecz tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że już po raz kolejny ogłosiliśmy przetarg na to zadanie ponieważ oferty, które wpływały zdecydowanie przewyższają kosztorys i możliwości budżetu gminy. Jeśli i tym razem tak się stanie niestety będziemy musieli zrezygnować z tego zadania”. Poza głównymi zadaniami inwestycyjnymi w budżecie znalazły się między innymi następujące przedsięwzięcia: Modernizacja i utwardzenia dróg gminnych w Bonowie, Struży Kolonii, Biskupicach, Trawnikach, Oleśnikach i Struży. Ocieplenie części budynku żłobka w Pełczynie. W budżecie gminy zaplanowano także kwotę ponad 220 tyś na oświetlenie ulic i dróg w Dorohuczy, Trawnikach, Biskupicach, Trawnikach Kolonii, Pełczynie, Struży, oraz w Siostrzytowie. Wśród planów inwestycyjnych znalazła się także budowa boiska wielofunkcyjnego w Trawnikach, oraz przebudowa boiska w Oleśnikach. Jak zaznaczył Sekretarz Gminy Dariusz Kołodziejczyk- Plany oczywiście mogą ulec zmianie, będziemy także bacznie przyglądać się możliwościom pozyskania środków z Unii Europejskiej a także pieniędzy ze źródeł krajowych. Wśród spraw bieżących Wójt Gminy poinformował o pracach toczących się nad Gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz sprawach związanych z gminnym wysypiskiem odpadów. Do mieszkańców rozesłaliśmy także ulotkę informacyjną o terminach i zasadach odbioru śmieci.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30