Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

   

VI Sesja Rady Gminy Trawniki

20 maja br. Odbyła się VI sesja Rady Gminy Trawniki. Na początku obrad Wójt Gminy Damian Daniel Baj złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniu znalazły się informacje na temat realizowanego boiska wielofunkcyjnego w Trawnikach, złożonych wniosków na dofinasowanie boisk szkolnych w Biskupicach oraz Siostrzytowie. W ostatnim czasie Gmina Trawniki złożyła do dofinansowania kilka projektów dróg między innymi w Oleśnikach i Siostrzytowie. W dalszej części obrad radni zajmowali się realizacją porządku obrad. Podjęto uchwałę o pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację drogi Brzezice – Struża. Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym które samorząd gminy zamierza dofinansować jest modernizacja mostu w Biskupicach. Wójt poinformował także o złożonych projektach na zakup tablic interaktywnych w szkołach w Dorohuczy i Oleśnikach. Złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych we wszystkich szkołach w naszej gminie. Na sesji podjęto także uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trawniki a także przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2018 rok.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30