Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Absolutorium dla Wójta


 

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Trawniki, która odbył się 30 czerwca, radni udzielili jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok, Wójtowi Gminy Damianowi Danielowi Baj. Zanim to nastąpiło Rada zajęła się rozpatrzeniem „Raportu o stanie gminy” oraz sprawozdania z realizacji budżetu w 2018 roku. Odczytano także pozytywne opinie
o realizacji budżetu w 2018 roku przesłaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poza procedurą udzielenia absolutorium Radni podjęli między innymi uchwały: w sprawie uchwalenia sieci planu szkół publicznych, zaopiniowania kandydatów na ławników a także dokonali zmian w statucie Gminy Trawniki. Jednym z punktów obrad była uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Uchwała wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku do lat 3 i dzięki jej podjęciu rodzice zapłacą niższe czesne za pobyt dziecka w żłobku. Jak na każdej sesji
Wójt Damian Daniel Baj przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności gminy.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30