Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

INFORMACJA dotycząca zdarzenia z dnia 13 sierpnia br

W dniu 13.08.br. zarządzeniem Wójta Gminy Trawniki została powołana Komisja do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzenia z dnia 13 sierpnia br, które wystąpiło głównie w miejscowościach Bonów i Siostrzytów.

Komisja rozpoczyna swoje działania począwszy od dnia 14 sierpnia od szacowania strat w budynkach mieszkalnych, w celu niezwłocznego sporządzenia wniosku do Wojewody Lubelskiego o przyznanie środków na wypłaty zasiłków celowych. Zgodnie z przepisami zasiłek celowy w kwocie do 6.000 zł jest wypłacany dla rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne). Ewentualne zasiłki celowe wypłacane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej, po obowiązkowym przeprowadzeniu przez pracowników OPS wywiadu środowiskowego. Zgodnie również z zasadami miarkowania pomocy należy również brać pod uwagę kwestię ubezpieczenia budynków. Zadaniem Komisji jest również protokolarne szacowanie największych strat jeśli chodzi o budynki gospodarcze lecz w tym zakresie są mniejsze szanse na pomoc zewnętrzną.

Jednocześnie, w dniu 19 sierpnia do prac Komisji dołączy pracownik z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdniku, w celu dokonania pogłębionej analizy w gospodarstwach z największymi stratami.

Do gospodarstw, w których wystąpiły zniszczenia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych zostaną w najbliższym czasie dostarczone worki, które po wypełnieniu zostaną odebrane na koszt gminy przez firmę specjalistyczną w terminie do 25 sierpnia br.

Pracownicy oraz strażacy również w dniu 13.08 pracowali przy rębaku uprzątając gałęzie z dróg, boiska i części terenu przy remizie OSP. W najbliższym czasie prace przy rębaku będą kontynuowane. W przypadku gdy będzie taka potrzeba, prosimy o zgłaszanie do Sołtysów potrzeb w zakresie zwiórowania gałęzi drzew połamanych w wyniku zdarzenia z dnia 13 sierpnia, wtedy w ustalonym terminie nastąpi pomoc. Pnie drzew, konary i grube gałęzie, właściciele zagospodarowują we własnym zakresie.

Dziękujemy już teraz gorąco za działania ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku i Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu naszej gminy i spoza gminy. Dziękujemy mieszkańcom, sąsiadom, którzy włączyli się w pomoc w uprzątaniu poszkodowanych posesji.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30