Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Informacja z sesji z dnia 26.11.2019 r.

W sprawozdaniu międzysesyjnym Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj poinformował między innymi o:

  • ukończeniu remontu drogi przy torach w Trawnikach. Koszt zadania wyniósł 375.000 zł i w całości został poniesiony z budżetu gminy;

  • podpisaniu umów na wykonanie odcinków dróg w Oleśnikach (na kwotę 638.400 zł) oraz w Siostrzytowie (na kwotę 646.000 zł). Środki na realizację dróg w 80% pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych, 20% kosztów zostanie poniesione z budżetu gminy;

  • rozstrzygnięciu przetargu na modernizację drogi koło przedszkola w Trawnikach. Koszt modernizacji wyniesie 575.185 zł, z tego w ramach PROW gmina otrzyma dofinansowanie na kwotę około 370 tys, a udział gminy wyniesie około 210 tys.

  • podpisaniu umowy na termomodernizację budynku przedszkola w Trawnikach, umowa na kwotę 653 tys. zł, w tym gmina otrzyma dofinansowanie ok. 466 tys. zł , a udział gminy wyniesie około 260 tys. zł.

Wójt poinformował również o wzruszającej uroczystości w dniu 22 listopada, podczas której miał zaszczyt wręczyć medale pamiątkowe Jubilatom z okazji 50 rocznicy ślubu.

Wójt poinformował także o sytuacji w jednej z najtrudniejszych dziedzin życia gminy czyli o gospodarce odpadami komunalnymi i poinformował o otwarciu ofert z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2020. Wpłynęło 2 oferty:

Obecny wykonawca firma Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych Artur Cios z Milejowa złożył ofertę na kwotę 1.360.599,34 zł a więc o ponad 450 tys. większą niż obecna cena.

Drugą ofertę złożyła firma PW Ewa Żmuda-Grzywna z Zawadówki, czyli firma która realizowała usługi w gminie przez 2018 rok. Oferta na 1.009.030,40 czyli 100 tys. więcej niż obecnie.

Ta droższa oferta oznaczałaby, że każdy mieszkaniec powinien płacić stawkę miesięczną około 17 zł, natomiast tańsza oferta oznacza, że stawka na rok 2020 powinna być ustalona na 13 zł miesięcznie od osoby. Wójt po raz kolejny przedstawił wiele problemów związanych z gospodarką odpadami oraz związanych z kolejnymi zamianami przepisów i podrażaniem kosztów, przez co stawki za śmieci lawinowo rosną na obszarze całej Polski.

Wójt poinformował Radnych także o sytuacji, że 8 listopada do Urzędu wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego, wzywające do zwrotu podatku CIT za 2018, zapłaconego i skorygowanego przez największą firmę w gminie. Gmina była zmuszona w trybie pilnym zwrócić kwotę147 tys. zł

Następnie Rada Gminy Trawniki rozpoczęła procedowanie projektów uchwał.

Podjęto między innymi:

  • uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trawniki na rok 2020. Rada zdecydowała podniesienie stawek podatkowych o około 2,5% czyli o ogłoszony poziom planowanej inflacji, po to aby środki pozyskane z podatku miały podobną wartość nabywczą, w związku ze wzrostem kosztów zakupu wszystkich usług i towarów,

  • uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Obniżono średnią cenę żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 58,46 zł na kwotę 53 zł,

  • uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. Postanowiono pozostawić podatki w tym zakresie bez zmian,

  • uchwałę w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Gminy Trawniki świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia. Rada Gminy Trawniki postanowiła o sfinansowaniu z budżetu gminy porad specjalistycznych i badań diagnostycznych lekarzy specjalistów: kardiologa, ortopedy, ginekologa i urologa oraz diabetologa. Dzięki podjęciu tej uchwały Mieszkańcy Gminy Trawniki już 5 rok z rzędu będą mogli bezpłatnie i na miejscu korzystać z tych porad. W trakcie debaty na komisji podkreślano, że co prawda te porady powinny być opłacane z NFZ, bo prawie każdy mieszkaniec gminy płaci składki zdrowotne. Jednak nadal na terenach wiejskich jest bardzo trudno otrzymać takie świadczenia. Dlatego też, pomimo wielu innych potrzeb finansowych i deficytu w budżecie gminy, z uwagi na potrzeby i ochronę zdrowia naszych Mieszkańców, to działanie będzie w 2020 r. kontynuowane. Roczny koszt zakupu tych usług to około 200 tys. zł. Na razie jednak jeszcze sytuacja finansowa Gminy, mimo wielu problemów finansowych, umożliwia podjęcie takiej uchwały dla dobra Mieszkańców.

  

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30