Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

INFORMACJA O REALIZOWANEJ INWESTYCJI

PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TRAWNIKACH”

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach” będzie realizowana przez gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynku GOK oraz zastosowanie infrastruktury wykorzystującej OZE.

Zakres prac: docieplenie stropu styropapą, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej C.O, montaż nowego kotła 5 klasy na pellet o mocy 100 kW.

Wartość inwestycji: 1 320 901,09 PLN*
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 834 290,71 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu


Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30