Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

APEL
Rady Gminy Trawniki
do Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki - Fajsławice

Rada Gminy Trawniki zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Lubelskiego o podjęcie działań w sprawie przebudowy tragicznego stanu sześciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku pomiędzy miejscowością gminną Trawniki a miejscowością gminną Fajsławice.

Droga wojewódzka nr 838 służy części mieszkańców Województwa Lubelskiego jako ważny szlak komunikacyjny wydatnie skracający drogę od strony Włodawy i okolic w kierunku Zamościa. Droga ta jako skrót łączy drogi krajowe nr 12 i 17, a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych stanowi także alternatywny objazd tymi drogami dla transportu ciężkiego i osobowego. Planowana budowa drogi ekspresowej S12 (z węzłem Dorohucza łączącym się z drogą wojewódzką nr 838) jak również planowana w ramach Centralnego Portu Lotniczego budowa linii kolejowej nr 54 relacji Trawniki – Krasnystaw wzmocni funkcje użytkowe przedmiotowego odcinka drogi. Obecnie umiarkowany ruch, w dużej mierze powodowany znanym wielu użytkownikom tragicznym stanem drogi - po wybudowaniu węzła S12, budowie węzła przesiadkowego CPK, a zwłaszcza po poprawie stanu nawierzchni - ulegnie zwielokrotnieniu.

Droga wojewódzka nr 838, poza wymienionym znaczeniem komunikacyjnym i gospodarczym dla części mieszkańców województwa, ma ogromne znaczenie  dla mieszkańców gminy Trawniki i mieszkańców gminy Fajsławice.

Dla mieszkańców sąsiedniej gminy Fajsławice jest to najkrótsze połączenie  w kierunku Włodawy czy Chełma, jak też w kierunku rekreacyjnej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wielu mieszkańców gminy Fajsławice dojeżdża do lokalnie ważnego zakładu pracy w Trawnikach „NICOLS”, lub też odstawia swoje  plony do elewatora zbożowego w Trawnikach. Na początkowej części odcinka od strony drogi nr 17, ze względu na brak chodnika, znaczna część mieszkańców Fajsławic (w tym uczniowie szkoły podstawowej)  poruszają się po jezdni  lub po rozjeżdżonym poboczu.

Z kolei dla mieszkańców gminy Trawniki przedmiotowy sześciokilometrowy odcinek ma wręcz fundamentalne, podstawowe znaczenie. Poza znaczeniem komunikacyjnym połączenia z drogą krajową nr 17 i nr 12, przedmiotowy odcinek drogi nr 838 przez 1,7 km przebiega przez ścisłe centrum i gęstą zabudowę największej miejscowości gminnej Trawniki, która (wraz z Kol. Trawniki) liczy ponad 3,5 tys. mieszkańców.

W pobliżu drogi usytuowane są: urząd gminy, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, kościół, ośrodek kultury, straż pożarna, sklepy, elewator zbożowy, stacja kolejowa czy największy w okolicy zakład pracy „NICOLS”. Na odcinku ścisłej zabudowy Trawnik do drogi wojewódzkiej nr 838 dochodzi także wiele dróg wewnętrznych oraz krzyżują się drogi powiatowe 2119L i 2120 L.

Droga na odcinku przez ścisłe centrum miejscowości gminnej jest w złym stanie technicznym, ze spękaniami siatkowymi i podłużnymi, lokalnymi ubytkami w warstwie ścieralnej, a podbudowę drogi  nadal stanowią tzw. „kocie łby”.

Na odcinku za przejazdem kolejowym, a zwłaszcza na wysokości od elewatora zbożowego, stan drogi robi się wręcz katastrofalny. Na drodze występują liczne nierówności poprzeczne i podłużne, brak jest utwardzonych poboczy, połamany jest brzeg jezdni. Wszystko to zmusza do poruszania się kierowców wzdłuż osi jezdni lub wręcz do jazdy po przeciwległym pasie ruchu. Mijanie pojazdów, zwłaszcza o większych gabarytach jest bardzo utrudnione. Ruch tym odcinkiem nie tylko pojazdów, ale też rowerzystów czy pieszych jest po prostu niebezpieczny.

Obecnie przez ścisłe centrum Trawnik przebiega jednostronnie chodnik dla osób pieszych. Chodnik w latach minionych wykonała w znacznej mierze za własne środki Gmina Trawniki, mając na względzie bezpieczeństwo życia i zdrowia swoich Mieszkańców. Jednak po latach użytkowania, obecnie już i ta podstawowa infrastruktura bezpieczeństwa ulega szybkiej degradacji. Nie ma także wystarczającej ilości przejść dla pieszych o właściwych dla tak gęstej zabudowy parametrach. Gmina nie posiada wystarczających środków by składać wnioski na udzielenie 50% pomocy finansowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu realizacji wspólnych inwestycji w wykonanie przejść, chodników, zatoczek itp. elementów zwłaszcza, że takie fragmentaryczne wykonanie elementów bezpieczeństwa, przy obecnym stanie i parametrach omawianego odcinka drogi byłoby marnotrawstwem środków publicznych, ponieważ cały ten odcinek wymaga nie doraźnych remontów lecz gruntownej kompleksowej przebudowy.

   Rada Gminy Trawniki apeluje o rozpoczęcie pilnych działań prowadzących do  przebudowy omawianego odcinka drogi nr 838 zwłaszcza, że odcinek od Dorohuczy wraz  z mostem na rzece Wieprz został gruntownie przebudowany w minionych latach, za co jesteśmy wdzięczni.

Przebudowa winna obejmować wykonanie poszerzonej jezdni o odpowiednich parametrach nośności wraz z poboczami, z odpowiednią ilością przejść dla pieszych na odcinku zwartej zabudowy oraz z zatoczkami przystankowymi. Pożądane jest by na całej długości sześciokilometrowego odcinka  powstał  ciąg pieszo – rowerowy, lub jeśli przyczyny ekonomiczne uniemożliwią takie działanie, zaplanowanie obustronnego ciągu pieszego  na odcinku ok. 1,7 km licząc od mostu na rzece Wieprz przez całą miejscowość Trawniki oraz ok. 0,5 km obustronnego ciągu pieszego licząc od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Fajsławice. Również, jedną z podstawowych spraw dla bezpieczeństwa użytkowników jest wykonanie ronda w Trawnikach w miejsce obecnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 838 z drogą powiatową nr 2120L, gdzie po wykonaniu nowego mostu i ustawieniu barierek występuje ograniczona widoczność i dochodzi do kolizji drogowych.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30