Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****
Herb element ozdobny

 

 

 

nazwa druku doc/docx/rtf pdf
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pobierz 
IL-1 informacja o lasach pobierz
ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o podmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz 
ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
pobierz 
DL-1 deklaracja na podatek leśny
pobierz 
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
pobierz 
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
pobierz 
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
pobierz
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości
pobierz
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
IR-1 informacja o gruntach
pobierz
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
pobierz
DR-1 deklaracja na podatek rolny
pobierz
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
pobierz
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
pobierz
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
pobierz
DT-1/A załącznik do deklaracji DT-1
pobierz
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
pobierz
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii AWZ, decyzji o przejęciu gospodarstwa, umowy przekazania gospodarstwa pobierz
Wniosek o sprostowanie omyłki w AWZ
pobierz
Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności na AWZ
pobierz
Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania od decyzji
pobierz
Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUIKZP
pobierz
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
pobierz
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
pobierz 
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej do 31.12.2011
pobierz
Wniosek o wypis ze studium
pobierz
Wniosek do zmianę przeznaczenia w MPZP
pobierz
Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  pobierz
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu  pobierz
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki.

wniosek

załącznik

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz
druk ceidg-1 pobierz
Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki

Wniosek,

załącznik1,

załącznik2

Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonej na terenie Gminy Trawniki

 wniosek

załącznik1

załącznik2

Wniosek w wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
pobierz
Wniosek o udzienenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pobierz
zgłoszenie do Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (szamb) pobierz
oświadczenie o braku zaległości pobierz
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków pobierz
Formularz wpłaty za odpady kliknij
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną pobierz
Wniosek wraz z załącznikami rodzina 500 plus   pobierz

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30