Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki
w godzinach:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek- piątek:: 7.30 - 15.30

            Akcja prowadzona jest do 31 grudnia lub do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trawniki.

            Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie gminy Trawniki mogą skorzystać
z możliwości dofinansowania do wykonania zabiegu zwierzęcia.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • zamieszkanie na terenie gminy Trawniki,
  • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – formularza pn. „Wniosek właściciela
    o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez gminę?

1. Należy wypełnić formularz „Wniosek właściciela o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki.

2. Wypełniony formularz zostanie przekazany do pracownika Urzędu Gminy Trawniki, celem wstępnej weryfikacji formularza. Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa.

 3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Gminy Trawniki formularzem, udajemy się do przychodni weterynaryjnej wskazanej przez pracownika Urzędu Gminy Trawniki z którą Urząd posiada aktualnie podpisaną umowę. Po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

 WAŻNE!
• Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą  być w trakcie cieczki/rui.
• Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
• Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
• Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
• Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu transportowane były w transporterach.

Uwaga: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

            Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze).

            Jedyne zobowiązanie Gminy Trawniki to 50% dofinansowanie koszu sterylizacji lub kastracji psa/kota.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30