Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Działalność gospodarcza

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o wpis doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – druk CEIDG-1 – www.ceidg.gov.pl

2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.

Opłaty:

Zwolnione na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Gminy Trawniki, pokój nr 13, I piętro


Termin i sposób załatwienia sprawy :

Wniosek o wpis do CEIDG po jego podpisaniu przez wnioskodawcę w obecności pracownika Urzędu Gminy wprowadza się do systemu w dniu jego złożenia lub w dniu następnym.


Tryb odwoławczy:

brak.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 13, Tel 81-5857037.

Uwagi:

Wnioski można wypełniać przez internet korzystając z strony www.ceidg.gov.pl. Po anonimowym wypełnieniu wniosku zostanie wygenerowany kod. Kod należy spisać i udać się do urzędu gminy na terenie całego kraju w celu potwierdzenia wniosku (jego podpisania). Osoba zainteresowana ma na to 7 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące wpisów do CEIDG oraz druk CEIDG-1 można uzyskać na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl.


Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30