Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Meldunki

Tytuły: Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

Data utworzenia: 2019-12-02

Opis:

Wymagane wnioski :

Podanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

 

 

Wymagane załączniki:

Tytuł prawny do lokalu,

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

 

Dokumenty do wglądu:

Oryginał tytułu prawnego do lokalu.

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wniosek można złożyć w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok nr 4.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek od 9.00 do 17.00

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30

 

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Numer rachunku bankowego:
Urząd Gminy Trawniki
21-044 Trawniki 605
31 8689 0007 2000 0293 2000 0020

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: brak

 

Termin złożenia: brak

 

Termin załatwienia sprawy:

 

2 miesiące.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wójta Wójta Gminy Trawniki przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Czynności powiązane: brak

 

Informacje dodatkowe:

 

W przypadku, gdy strona nie może bezpośrednio brać udziału w postępowaniu może wyznaczyć pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnieni z opłaty skarbowej z tego tytułu są małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

W przypadku rozwodu, separacji, podziału majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków, pozbawienia praw rodzicielskich, ustanowienia rodziny zastępczej (dotyczy małoletnich) należy załączyć wyroki lub postanowienia sądowe, a w przypadku eksmisji z lokalu należy załączyć wyrok o eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika sądowego lub protokół przejęcia lokalu przez administratora.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.).

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30