Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki

Obraz1.png

INFORMACJA O INWESTYCJI

 „WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI I”

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI II”

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI III”

Informujemy, że Gmina Trawniki otrzymała środki na inwestycje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Działania będą realizowane przez Gminę Trawniki do 31 grudnia 2021 r. w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektów jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza gminy Trawniki poprzez zakup i instalację kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych.

Łączna wartość projektów: 10 930 864,39 PLN*

Łączny wkład do projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

5 946 446,35 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

Informacje o realizacji inwestycji:

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI I”

Numer  i tytuł projektu:

ID6717, Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Numer umowy:

RPLU.04.01.00-06-0040/19

Działanie:

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość ogółem: 3 926 852,29 zł

Wartość dofinasowania: 2 133 435,94 zł

W ramach projektu na terenie Gminy Trawniki zainstalowano:

  1. 110 instalacji fotowoltaicznych.
  2. 80 instalacji kolektorów słonecznych.
  3. 50 kotłów na biomasę.

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI II”

Numer  i tytuł projektu:

ID6716, Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Numer umowy:

RPLU.04.01.00-06-0043/19

Działanie:

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Gmina Trawniki zrezygnowała z realizacji projektu

„WSPARCIE DLA KLIMATU W GMINIE TRAWNIKI III”

Numer  i tytuł projektu:

ID6715, Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Numer umowy:

RPLU.04.01.00-06-0041/19-00

Działanie:

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość ogółem: 3 709 375,31 zł

Wartość dofinasowania: 1 930 147,20 zł

W ramach projektu na terenie Gminy Trawniki zainstalowano:

  1. 115 instalacji fotowoltaicznych.
  2. 66 instalacji kolektorów słonecznych.
  3. 38 kotłów na biomasę.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30