Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Gmina

Gmina Trawniki jest częścią województwa lubelskiego. W latach powojennych do 1973 roku, była częścią powiatu lubelskiego. Po reformie administracyjnej 1973 roku podlegała bezpośrednio władzom wojewódzkim. Efektem reformy administracyjnej roku 1999 było umieszczenie Gminy Trawniki w strukturach nowopowstałego powiatu świdnickiego.

Teren Gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

LUDNOŚĆ
Na dzień 31. 12. 2009 r. liczba ludności, wg stanu faktycznego miejsca zamieszkania na terenie Gminy wyniosła 9344 osób. Liczba osób na 1 km 2  wynosiła 111 osób. W roku 2009  w Gminie Trawniki odnotowano dodatni przyrost naturalny )liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów).  Liczba kobiet w 2009 roku wynosiła  4757 natomiast liczba mężczyzn 4587.

 

Analiza ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.


ROLNICTWO

Powierzchnia Gminy Trawniki wynosi 8 416 ha (84 km2) Znaczną część obszaru Gminy stanowią grunty rolnicze. Użytki rolne zajmują
Gmina posiada charakter rolniczy z przeważającą zabudową jednorodzinną i zagrodową. Jedynie w Trawnikach zlokalizowane jest duże skupisko budynków wielorodzinnych. Znaczną  część  obszaru gminy stanowią grunty rolne. Rolnictwo odgrywa tu  istotną rolę w strukturze gospodarki. Uprawiane są głównie zboża, ziemniaki, warzywa i zioła.

KOMUNIKACJA
Głównymi  czynnikami rozwojowymi Gminy są m. in. korzystna lokalizacja ze względu na bliskie sąsiedztwo granicy wschodniej oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna  pozwalająca na dogodne połączenia ze znaczącymi ośrodkami gospodarczymi województwa. Przez teren gminy przebiega jedna droga krajowa Lublin- Chełm- Dorohusk- Kowel oraz dwie drogi wojewódzkie Głębokie- Trawniki- Fajsławice a także Łucka- Łęczna- Biskupice. Uzupełnieniem systemu komunikacyjnego są drogi o statusie powiatowym oraz gminnym.  Ważna w systemie komunikacji jest międzynarodowa linia kolejowa Lublin – Chełm- Kijów ze stacją w Trawnikach.

TELEKOMUNIKACJA
Łączność na terenie Gminy Trawniki tworzy sieć przewodowa i bezprzewodowa. Głównym operatorem w zakresie telefonii przewodowej jest Telekomunikacja Polska S.A. umożliwiająca także korzystanie z szerokopasmowych połączeń internetowych.
Gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania sieci telefonów komórkowych ( ERA, PLUS, ORANGE, PLAY ). Na terenie gminy są zlokalizowane bazy przekaźnikowe tychze sieci.

 

KANALIZACJA
Obecnie  miejscowości skanalizowane to Trawniki i Trawniki Kolonia.

 

PODMIOTY GOSPODARCZE
Na terenie gminy na koniec 2011 roku był zarejestrowanych 311podmiotów gospodarczych.

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30