Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Inwestycje
Herb element ozdobny

Wykaz inwestycji realizowanych w 2020 roku, które będą kontynuowane w 2021 roku

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki w 2019 roku w kwocie – 15 990,00 zł brutto;

Wydatki w 2020 roku w kwocie – 0 zł brutto;

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych (pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Wydatki w 2020 roku – 17 667,00 zł brutto;

Inwestycja oczekuje na rozstrzygnięcie.

 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trawnikach

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 110 700,00 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 868 553,44 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 44 450,00 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 172 109,76 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu I w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 4070,01 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 55794,21 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu III w Gminie Trawniki

Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Wydatki poniesione do 31.12.2019 roku – 4069,99 zł brutto

Wydatki poniesione w 2020 roku – 55029,39 zł brutto

Inwestycja realizowana w 2021 roku.

 1. Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2120L z droga krajową nr 12 w Pełczynie

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4400,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie

Wydatki poniesione w 2020 roku – 4200,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (realizacja w ramach funduszu sołeckiego)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105717L w Struży

Wydatki poniesione w 2020 roku – 3400,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach

Wydatki poniesione w 2020 roku – 2900,00 zł (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (środki budżetowe)

 1. Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2121L w Oleśnikach

Wydatki poniesione w 2020 roku – 6200,00 (dokumentacja)

Realizacja inwestycji 2021 rok (realizacja w ramach funduszu sołeckiego)

 1. Przebudowa drogi nr D105361L w miejscowości Struża Kolonia

Wydatki poniesione w 2020 roku – 1800,00 (kosztorys inwestorski)

Planowane wydatki w 2021 roku – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi.

Realizacja – zależna od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego

 1. Przebudowa drogi nr 105810L na odcinku o długości 2034 L

Wydatki poniesione w 2020 roku – 36 500,00 zł  (dokumentacja)

Realizacja inwestycji uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – Fundusz Dróg Samorządowych.

 

Inwestycje na które poniesiono wydatki w 2020 roku, które nie będą kontynuowane w 2021 roku.

 1. Wsparcie dla klimatu II w Gminie Trawnik (rezygnacja uczestników, rozwiązanie umowy).
 2. Budowa boisk sportowych przy ZPO im. Stefana Batorego w Biskupicach wraz z rozbudową monitoringu (brak uzyskania dofinansowania).
 3. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie wraz z rozbudową monitoringu (brak uzyskania dofinansowania).

Termomodernizacja budynku przedszkola

Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach

została ukończona

Uprzejmie informuję, że ukończona została pełna termomodernizacja budynku przedszkola w Trawnikach. W zakres prac wchodziło ocieplenie stropu, izolacja i ocieplenie fundamentów, ocieplenie wszystkich ścian, wymiana wszystkich okien i drzwi, parapetów wewnętrznych z betonowych na konglomerat, wykonanie opasek, schodów. Wykonaliśmy również taras za przedszkolem, wymieniliśmy drzwi wewnętrzne wejściowe.

Obecnie w okresie wakacyjnym przeprowadzony zostanie jeszcze z własnych środków Gminy remont wszystkich kominów wentylacyjnych, gdyż ich stan jest także zły. Dziękuję Radzie Gminy Trawniki za poparcie dla tej inwestycji. Dziękuję Firmie Pol-Bud Jacek Poleszak z Dysa za bardzo sprawne wykonanie tej inwestycji oraz kierownikowi referatu Urzędu P. Piotrowi Wójcikowi za duży wkład pracy w dopilnowanie wszystkich szczegółów. Łączny koszt inwestycji to 725 tys. zł w tym środki jakie Gmina pozyskała z Unii Europejskiej to 466 tys. zł. Izolacja budynku poprawiła się radykalnie, tym samym największej grupie dzieci w wieku przedszkolnym w Naszej Gminie poprawią się na stałe warunki pobytu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia sprzed inwestycji oraz po wykonaniu inwestycji termomodernizacyjnej.

 

Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

  

  

  

  

Trawniki, dn.2014.12.18

Informacja o stanie gminyKilkanaście dni wstecz rozpoczęliśmy kolejną czteroletnią kadencję organów gminy.

Serdecznie gratuluję Państwu Radnym zaufania jakim wyborcy Was obdarowali, jak też gratuluję zaszczytnych funkcji w Radzie Gminy.

Wszystkim życzę ogromnej satysfakcji i pozostaję w przekonaniu, że współpraca nasza będzie konstruktywna i owocna.

Siłę samorządu stanowi wielkość inwestycji wykonywanych na rzecz mieszkańców danej społeczności. One właśnie świadczą czy i w jakim stopniu mieszkańcom tworzącym samorządową wspólnotę będzie żyło się lepiej. Widząc, że pamięć ludzka jest ulotna pozwolę sobie zestawić główniejsze inwestycyjne zrealizowane w naszej gminie w latach 2010-2014.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Budowa kanalizacji w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie !

5 944 073 zł

Budowa kanalizacji w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie 2

10 671 340 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trawnikach i Trawnikach Kolonii

Etap II zadanie 2- zamówienie uzupełniające

300 000 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków

1 351 016 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Struży

62 000 zł

Budowa kanalizacji była kontynuacją najpoważniejszego zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2009 roku i stanowi etap realizacji strategicznego celu jakim jest pełna kanalizacja gminy. Dzisiaj można określić, ze pod względem zaopatrzenia ludności cel ten osiągnięto na poziomie ok 40%. Pod względem przetworzenia zużycia wody na ścieki jak również nakładów pieniężnych wskaźnik ten przekracza nieznacznie 50%. Dzieje się tak dlatego, że wybudowana w dwóch etapach oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ścieki z całej gminy. Kolejne nakłady będą ponoszone już tylko na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – budowa i modernizacja dróg:

  Remont drogi Dorohucza

95 781

  Remont drogi gm. w Trawnikach

248 890

  Remont drogi gm. w Biskupicach

454 744

  Remont drogi w Siostrzytowie

160 354

  Remont drogi gm. w Oleśnikach

402 171

  Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

153 919

  Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

190 681

  Utwardzenie drogi wew. w Trawnikach

188 453

  Utwardzenie drogi wew. na dz.488 w Trawnikach

213 613

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 510 w Trawnikach

185 987

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 522 w Trawnikach

162 903

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 539 w Trawnikach

190 490

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 554 w Trawnikach

165 480

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 565 w Trawnikach

147 807

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 475 w Trawnikach

191 854

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 572 w Trawnikach

81 085

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 582 w Trawnikach

83 118

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 595 w Trawnikach

72 264

  Utwardzenie działek nr. 2829, 2881, 2900, 2937 w Biskupicach

208 556

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 840 Siostrzytów

57 543

  Budowa zatoki parkingowej w Trawnikach

54 097

  Budowa pomostu nad Wieprzem

91 000

  Modernizacja drogi gm. W Siostrzytowie

119 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 456 w Trawnikach

115 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 1408 w Trawnikach

131 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 704 w Trawnikach

186 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 364 w Trawnikach

20 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 647 w Trawnikach

118 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 683 w Trawnikach

197 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 783 w Trawnikach

135 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 1371 w Trawnikach

76 900

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 1390 w Trawnikach

135 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 378 w Trawnikach

47 700

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 401 w Trawnikach

21 400

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 768 w Trawnikach

129 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 635 w Trawnikach

85 500

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 661 w Trawnikach

159 900

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 730 w Trawnikach

100 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 742 w Trawnikach

116 600

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 792 w Trawnikach

129 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 763 w Trawnikach

118 000

  Utwardzenie drogi wew. na dz. 399 w Trawnikach

33 800

  Utwardzenie gruzem drogi wew. Struża Kolonia

20 000

  Wymiana nawierzchni chodnikowej Biskupice

26 700

  Zakup 2 sztuk wiat przystankowych Struża Kolonia

20 000

Budownictwo drogowe w ostatnich latach koncentrowało się głównie na drogach wewnętrznych, których budowa czy też utwardzenie nie jest zadaniem gminy niezależnie od tego kto jest właścicielem gruntu pod drogą. Ten liczny udział utwardzonych dróg wewnętrznych wynikł z przyjętej przez organy gminy poprzedniej kadencji strategii opartej na potrzebie ulepszenia dróg gruntowych rozkopanych w celu ułożenia sieci kanalizacyjnej.

Praktycznie poza kilkoma przypadkami, których utwardzenie zostało zaplanowane na rok 2015 cel został osiągnięty w całości i powinien być kontynuowany przy kanalizowaniu kolejnych miejscowości.GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Docieplenie i elewacja budynku administracyjnego w Trawnikach

54 670

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Trawnikach

244 00

Remont dachu na budynku mieszkalnym w Trawnikach Kol.

80 000

Opracowanie koncepcji dla przebudowy gosp. cieplnej i energetycznej na kogeneracje dla obiektów gminy

20 000

Koncepcja budowy dwóch farm fotowoltaicznych

34 000Główne wydatki wynikły z bieżących potrzeb eksploatacyjnych mienia komunalnego gminy. Pozostałe wydatki to opracowania niezbędne na etapie prac przygotowawczych dla podjęcia zadań inwestycyjnych mających na celu docieplenie budynków Szkoły, Urzędu Gminy, GOK- u i Przedszkola w Trawnikach. W późniejszej fazie jako inwestycje generujące oszczędności energetyczne w eksploatacji.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach

1. 640 000

Remont i renowacja kaplicy grobowej w Trawnikach

300 000

Remont i renowacja kordegardy w Trawnikach

349 000

Modernizacja świetlicy w Pełczynie

25 000

Modernizacja świetlicy w Struży

12 000

Udział w remoncie i renowacji kościoła w Biskupicach

375 000

Udział w remoncie i renowacji Kościoła w Dorohuczy

200 000

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury przybliżyła wnętrze budynku do poziomu współczesnych wymagań. Niewątpliwie wpłynie to na lepszą atmosferę, jakość i efekty pracy tej instytucji, zachęcając młodzież, dorosłych w różnym wieku do pełniejszego korzystania. Do pełnego zakończenia inwestycji potrzebne są środki na wykonanie nowego dachu docieplenie ścian, wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Znaczne nakłady poniesiono na renowacje obiektów zabytkowych uratowały dwa z nich od całkowitej zagłady. Pozostałe dwa będące zabytkowymi kościołami też zyskały na swej świetności a co najważniejsze przedłużono ich żywotność.

KULTURA FIZYCZNA

Budowa boiska sportowego w Trawnikach

1 683 613

Budowa placów zabaw w Oleśnikach i Trawnikach

70 000

Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach

30 000

Budowa placu zabaw w Siostrzytowie

45 000

Boisko do piłki nożnej w Trawnikach to czwarty po trzech salach gimnastycznych dość kosztowny obiekt sportowy w gminie, wyraźnie wzbogacając bazę służącą rozwojowi kultury fizycznej. Oprócz tej funkcji stanowi wizualna wizytówkę porządkowanego terenu w którego posiadanie gmina weszła przed kilkoma laty.OCHRONA ZDROWIA

Budowa budynku SP ZOZ w Trawnikach

2 050 550

Świadczenie usług medycznych dla ludności odbywa się w oparciu o dwa ośrodki zdrowia. Prywatna praktyka lekarza rodzinnego w Biskupicach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach utworzony przez Gminę. Obie inwestycje finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze kontraktów. Gmina chcąc rozszerzyć dostępność do usług medycznych wszystkim swoim mieszkańcom wybudowała nowy funkcjonalny budynek, by w jego pomieszczeniach umieścić oprócz SP ZOZ-u, całodobowa opiekę lekarską i rehabilitację. Takie rozwiązanie mieściło się w katalogu kontraktów NFZ w chwili rozpoczynania budowy, by po jej zakończeniu zupełnie się zmienić. Narodowy Fundusz Zdrowia dwa lata temu zaprzestał zawierania kontraktów z nowymi podmiotami poprzestając na aneksowaniu umów dotychczasowych ograniczając za każdym razem ich zakres.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA

Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Oleśnikach

827 038

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Pełczynie

250 000

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dorohuczy

250 000

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Siostrzytowie

250 000

Wyposażenie trzech jednostek nie wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w nowoczesne samochody dopełniło faktu, że na siedem jednostek OSP w gminie, aż pięć korzysta z nowoczesnego sprzętu umieszczonego na nowych samochodach. Praktycznie i w ocenach organów do tego powołanych widoczna jest zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego jak tez ekologicznego ze względu na występujące w naszej gminie duże ilości podpaleń łąk.

Na tym należy zakończyć wyliczanie wydatków majątkowych- inwestycyjnych, czyli tych które przysporzyły gminie konkretnego majątku. Aby tą część rzetelnie podsumować należy przy podawaniu pewnych wartości cofnąć się niekiedy do roku 2007- 2008 z uwagi na fakt, że pierwsze ruch finansowe zaczynają się z początkiem budżetu unijnego, a kończą przynajmniej rok po jego zakończeniu.

Bilansując kwoty wydatków majątkowych minionej perspektywy unijnej poczynając od 2008 roku trzeba stwierdzić, że gmina wzbogaciła się o o majątek wartości 41 039 000zł w tym 32 397 429zł z dofinansowaniem unijnym w wysokości 18 036 900zł. na pokrycie brakującego wkładu własnego i bieżące płacenie faktur gmina zaciągnęła zobowiązania w formie emisji obligacji na kwotę 13 000 000zł z czego na dzień dzisiejszy wykupiono je za 3 000 000zł Gmina posiada płynność finansową i zdolność kredytową większa niż spłacona część zobowiązania.

Gdyby pokusić się o odpowiedź na pytanie czy gmina musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe bez którego wykonanie inwestycji za 41 mln zł byłoby niemożliwe, koniecznie trzeba prześledzić obszar bieżących wydatków budżetu jakim jest

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SUBWENCJA A PONIESIONE WYDATKI OŚWIATOWE

- po stronie dochodów subwencja oświatowa, a od 01.09.2013 również dotacja przedszkolna

- po stronie wydatków wszystkie bieżące wydatki na szkoły, przedszkola, GZEAS, dowożenie, za dzieci chodzące do przedszkoli w innych gminach:

lata

Subwencja oświatowa

Wydatki łącznie

Różnica (zaokrąglenie)

2008

5 312 260 zł

6 218 000

906 000

2009

5 599 153 zł

6 990 000

1 390 000

2010

5 820 638 zł

7 650 000

1 830 000

2011

6 425 133 zł

8 400 000

1 975 000

2012

7 068 157 zł

9 617 000

2 630 000

2013

7 028 757 + dotacja przedszkolna 85 284 = 7 114 041 zł

9 570 734

2 457 000

2014

6 861 780 + dotacja przedszkolna 280 249 = 7 142 029 zł

9 752 000

2 610 000Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania oświaty

13 800 000 złGmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

9 670 000 zł

Dodatkowe większe inwestycje, modernizacje w oświacie 2008-2010:

Plac zabaw Trawniki – 70 tys

Plac zabaw SP Siostrzytów i Biskupice – łącznie 60 tys

Modernizacja kotłowni i CO – przedszkole Trawniki 200 tys

Dach Dorohucza – 30 tys

Dach Oleśniki 42 tys

Oczyszczalnie Biskupice i Oleśniki – ok. 120 tys

Wymiana pieca Siostrzytów i remont elewacji sali gimnastycznej 64 tys


Łącznie wydatkowano dodatkowo (odrębnie od tego co w powyższej tabeli) około 660 tys. złJak się „rozjeżdżały” subwencja z wydatkami przez ostatnie lata (dane pokazują wydatki szkół bez przedszkoli czyli tylko wydatki subwencjonowane)

SP Dorohucza (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

326 tys.

500

-174

2009

395

560

-165

2010

364

620

-256

2011

376

669

-293

2012

406

740

-334

2013

359

704

-345

2014

289

667

-378Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 945 000 złGmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 350 000 złSP Oleśniki (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

370

544

-174

2009

371

586

-214

2010

351

634

-283

2011

419

684

-265

2012

430

762

-332

2013

423

768

-345

2014

397

752

-355Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 968 000 złGmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 297 000 złSP Siostrzytów (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

637

700

- 62

2009

743

727

+ 16

2010

714

814

-100

2011

824

898

-74

2012

798

1 014

-217

2013

875

1 030

-155

2014

917

992

-75Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

667 tys.Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

521 tys.Gimnazjum Trawniki

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1 563 tys

1 569

- 6

2009

1 447

1 672

-225

2010

1 553

1 853

-300

2011

1 764

2 086

-322

2012

2 075

2 341

-266

2013

2 093

2 376

-283

2014

1 865

2 238

-373Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkoły

1 775 000Gmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

1 244 000ZPO Biskupice (podstawowa + gimnazjum)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1098

985

+113

2009

1202

1086

+115

2010

1256

1200

+56

2011

1324

1350

-25

2012

1441

1504

-63

2013

1420

1578

-158

2014

1414

1540

-120Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkół

xxxGmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

366 tysZPO Trawniki (sama szkoła)

lata

Subwencja na szkołę

(dane w tys.)

Wydatki szkoły

(dane w tys.)

Różnica

(w tys.)

2008

1316

1251

+65

2009

1439

1403

+35

2010

1580

1570

+10

2011

1716

1660

+56

2012

1833

1896

-63

2013

1856

1960

-102

2014

1935

1970

-30Gmina dołożyła przez 7 lat do bieżącego funkcjonowania szkół

xxxGmina dołożyła w ostatniej kadencji 2011-2014

139 tys

Nadwyżki” na Zespołach występujące do 2010 roku w pełni były pochłaniane przez niedobory na innych szkołach. Reszta niedoborów na szkołach oraz utrzymanie przedszkoli, dowożenie, księgowość w pełni opłacane przez Gminę.Koszty utrzymania przedszkoli za 2012-13

Rok budżetowy

2012

2013

Jednostki

Wydatki

Wydatki

ZPO BISKUPICE

158 040 zł

136 600 zł

ZPO TRAWNIKI

504 300 zł

572 660 zł

SP DOROHUCZA

41 000 zł

40 500 zł

SP OLEŚNIKI

49 080 zł

52 240 zł

SP SIOSTRZYTÓW

63 740 zł

57 740 zł

Razem

816 160 zł

859 740 złW 2013 roku po raz pierwszy pomoc z budżetu państwa na przedszkola 85 tys zł (ale trzeba było obniżyć czesne ze 1,60 na 1 zł)

W 2014 roku dotacja na przedszkola wyniosła 280 tys. przy kosztach około 860 tys.W sposób ewidentny widać, że gmina dołożyła w związku z niewystarczającą subwencją oświatową 13 800 000zł, czyli więcej niż wyemitowano obligacji. Wolne środki gminy w rozważanym okresie to niespełna 9 mln. zł i bez emisji obligacji mogliśmy je zainwestować nie podejmując tematu dotacji unijnych.

Natomiast gdyby gmina nie dołożyła 13,8 mln. do oświaty nie byłoby potrzebne zaciąganie zobowiązań i wieloletnie ich spłacanie.

Obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela i ciągłe ich „udoskonalanie” nie licujące z codzienną rzeczywistością, gdzie decydującą rolę odgrywa systematycznie zmniejszająca się liczba uczniów, czyni proces rosnących kosztów ciągłym i systematycznie się powiększającym. Proces ten rozpoczął się przed laty od szkół najmniejszych. Dzisiaj obejmuje już wszystkie i będzie się pogłębiał.

Emitowana jest w środowisko teza, że zlikwidowanie SP w Dorohuczy to złoty środek na rozwiązanie problemu. Nic bardziej mylnego. Rachunek jest prosty. Jeśli w omawianym czasie ubyło 300 uczniów w gminie jest to równe 15 oddziałom 20- osobowym, z tylu oddziałów powinno ubyć nauczycieli.

Model w jakim powinna funkcjonować oświata w gminie to jedno gimnazjum i najwyżej dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

Przez lata nie było woli podjęcia sensownego zreformowania oświaty a choćby najdrobniejsze próby kończyły się sprzeciwem szczególnie radnych.

W poprzedniej perspektywie unijnej gmina uzbierała nadwyżkę operacyjną ok. 9 mln zł. Na obecną kadencję unijnego budżetu nie zanosi się na żadną nadwyżkę operacyjną głownie z wyżej opisanej przyczyny. Nie możemy również liczyć na dochody własne bo są one zbyt niskie. Według najnowszego rankingu najbogatszych gmin Polsce zajmujemy 2319 poz. na 2413 gmin w Polsce.

Na tle ościennych gmin wyglądamy następująco:Puchaczów

4393 zł/1 mieszkańca

Świdnik

1593

Mełgiew

1196

Głusk

1171

Rejowiec

973

Milejów

951

Urszulin

924

Piaski

920

Fajsławice

855

Rybczewice

792

Łopiennik

778

Siedliszcze

696

Trawniki

658Na dochód na 1 mieszkańca składają się podatki , opłaty lokalne udział w podatku od osób fizycznych i udział w podatku od osób prawnych.

INWESTYCJE BISKUPICE 1998-2010

 

I. Oświata
 
 1. Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej.
1568 tys. zł
 2.Rozbiórka budynku starej Szkoły Podstawowej.43 tys. zł
 3.Budowa sali gimnastycznej.  
1157 tys. zł
 4.Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych 
64,6 tys. zł
II. Drogi, chodniki, oświetlenie.
 
 1.Budowa chodnika przy drodze powiatowej dł. 877 m125 tys. zł
 2.Wymiana nawierzchni chodnika (od Szkoły Podstawowej do Kościoła) dł. 280m12,4 tys. zł
 3.Budowa parkingu w centrum Biskupic.60 tys. zł
 4.Budowa drogi ul. Polna492,4 tys. zł
 5.Budowa drogi gminnej nr 105699L (ul. Cmentarna) dł. 835 m ( 2010 r.)570 tys. zł
III. Wodociąg
 

 1.Budowa sieci wodociągowej o długości 7,4 km.

Ilość przyłączy 269 (8,2 km). 

750,2 tys.zł
IV. Ochotnicza Straż Pożarna
 
 1.Wymiana dachu na budynku OSP25 tys. zł
 2.Wykonanie elewacji oraz remont instalacji elektrycznej budynku OSP.15 tys. zł
 V. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 

 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 29 szt.

 z udziałem środków SAPARD.

296,5 tys. zł

 Łącznie:

 5  179 100 zł

 

 

INWESTYCJE DOROHUCZA 1998-2010

 

 

 I. Oświata

 

 1.Budowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej.

61 tys. zł

 2.Rozbudowa Szkoły Podstawowej.  

133 tys. zł

 3.Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły ( 2010 r.)   

30 tys. zł

 II. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 

 1.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105727L  (obok Wąsikowskiego) - dł. 171,53 m.

76,4 tys. zł

 2.Budowa drogi gminnej nr 105728L (Zapłocie) - dł. 800m.

139,5 tys. zł

 3.Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 100m.

19 tys. zł

 4.Podłączenie lamp oświetleniowych w ilości 18 szt.

25,8 tys. zł

 5.Budowa drogi do cmentarza 188 m

100 tys. zł

 6.Budowa 3 dróg łączących dr. powiatową i Zapłocie (315 m) (2010 r.)

120 tys. zł

 III. Wodociąg

 

 1.Budowa spinki wodociągów łączącej miejscowości Siostrzytów, Dorohucza i Pełczyn

125 tys. zł

IV. Ochrona środowiska

 

 1.Budowa II etapu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dorohucza.

731,6 tys. zł

 V. Ochotnicza Straż Pożarna

 

 1.Malowanie elewacji oraz wyłożenie placu przed budynkiem OSP kostką brukową.

2 tys. zł

 2.Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP

14 tys. zł

 VI. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 5 szt. z udziałem środków SAPARD.51,1tys. zł

  Łącznie:

 1 628 400 zł

 

 

INWESTYCJE EWOPOLE lata 1998- 2010

 I. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Budowa drogi gminnej nr 105747L dł. 262m.  
209,1 tys. zł

 II. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 5 szt. z udziałem środków SAPARD.51,1 tys. zł

 III. Budynki - remonty, modernizacje

 
 1.Remont budynku po byłej Szkoły Podstawowej.8,1 tys. zł
  Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku po byłej SP. 
 Wykonanie obróbek blacharskich na budynku po byłej SP. 
 Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej SP. 
 2.Remont ogrodzenia i wykonanie chodnika przy budynku po byłej Szkole Podstawowej7 tys. zł

 Łącznie:

 275 300 zł

 

 

 

 

INWESTYCJE OLEŚNIKI lata 1998- 2010

 1. Oświata

 
 1.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej.   
567 tys. zł
 2.Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej  
64 tys. zł
 3.Wymiana pokrycia dachu na starej Szkole  (2010 r.)  
35 tys. zł

 2. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 

 1.Budowa drogi gminnej nr 105745L od drogi powiatowej nr 2120L – do drogi gminnej nr 105744L

w miejscowości Oleśniki dł. 725m.

289 tys. zł
 2.Budowa drogi wewnętrznej (boczna Sołtysówki) dł. 659m.  
262,3 tys. zł
 3.Budowa drogi gminnej nr 105744L Oleśniki- Fajsławicedł. 1146m z udziałem środków SAPARD.  
506,8 tys. zł
 4.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105746L (przy Kościele) dł. 500m
60,9 tys. zł
 5.Budowa drogi gminnej nr 105744L (Sołtysówka)dł. 2000m    
400 tys. zł
 6.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105745L (od Kościoła przez rzekę)   dł. 450m   
121,6 tys. zł
 7.Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105746L (Karpaty) dł. 838 m.
417,7 tys. zł
 8.Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105746L (Karpaty)
55,2 tys. zł
 9.Regeneracja drogi gminnej nr 105743L  (2010 r.)       
420 tys. zł

 3. Ochotnicza Straż Pożarna

 
 1.Budowa kotłowni i c.o. w budynku OSP.16,5 tys. zł
 2.Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP. 
6,3 tys. zł
 3.Budowa remizy strażackiej     
578 tys. zł
 4.Wymiana pokrycia dachu na starej części budynku OSP 
14,7 tys. zł
 5.Budowa ogrodzenia działki, na której położony jest budynek OSP Oleśniki.25,8 tys. zł
 6.Budowa chodnika przy budynku OSP Oleśniki.    
0,7 tys. zł
 7.Dostawa samochodu gaśniczo ratowniczego           
843,7 tys. zł

 4. Energetyka

 
 1.Budowa linii kablowej SN 15 kV oraz przebudowa linii napowietrzne pod boiskiem sportowym 55 tys. zł

 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 25 szt. z udziałem środków SAPARD.255,6 tys. zł

 Łącznie:

4 995 800  

 

INWESTYCJE PEŁCZYN lata 1998- 2010

 

 1. Budynki - remonty, modernizacje

 
 1.Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej.
14,8 tys. zł
 Wymiana dachu na budynku po byłej SP. 
 Budowa centralnego ogrzewania na parterze budynku po byłej SP. 
 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku po byłej SP. 
 Malowanie wewnątrz budynku po byłej SP. 
 2.Remont ogrodzenia przy budynku po byłej Szkole Podstawowej.
3,5 tys. zł
 3.Budowa szamba przy budynku po byłej Szkole (2010 r.)     
20 tys. zł

 2. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105726L (od szkoły do lasku) dł. 812m.134,8 tys. zł
 2.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105726L (od lasku do dr. Krajowej nr 12) dł. 233m
217,2 tys. zł

 3.Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 2026L do zjazdu na drogę

krajową nr 12  - dł. 569m.

278,6 tys. zł

 III.Wodociąg

 
 1.Budowa spinki wodociągów łączącej miejscowości Siostrzytów, Dorohucza i Pełczyn  
44 tys. zł

 4. Ochotnicza Straż Pożarna

 
 1.Wymiana dachu na budynku OSP.14,4 tys. zł
 2.Remont ogrodzenia przy budynku remizy OSP. 
2,9 tys. zł
 3.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP.2 tys. zł

 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 13 szt z udziałem środków SAPARD.  132,9 tys. zł

     Łącznie:

865 100 zł


 

INWESTYCJE SIOSTRZYTÓW lata 1998- 2010

 

 1. Oświata

 
 1.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej.  
95 tys. zł
 2.Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej.70 tys. zł
 3.Pokrycie dachu papą termozgrzewalną na budynku Szkoły Podstawowej.
20 tys. zł
 4.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej. 
380 tys. zł
 5.Budowa sali gimnastycznej.      
1235 tys. zł

 2. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Budowa drogi gminnej nr 105723L nr 105729L dł. 661,5m z udziałem środków FOGR     
158,2 tys. zł
 2.Remont drogi nr 105810L (od stacji Biskupice do Siostrzytowa) dł. 1000 m.120,4 tys. zł
 3.Remont mostu na rzece Wieprz.
345,5 tys. zł

 4. Zamontowanie 13 szt.opraw oświetleniowych oraz podwieszenie przewodów przy drodze  

powiatowej nr 2026L.

26 tys. zł
 5. Budowa odcinka drogi gminnej nr 105724L w m. Siostrzytów i Bonów
409 tys. zł
 6.Budowa drogi gminnej nr 105721L ( od mostu do remizy)
373 tys. zł
 7.Budowa drogi przy Wieprzu ( 2010 r.)         
120 tys. zł

 3. Wodociąg

 
 1.Budowa sieci wodociągowej o długości 10,2 km. Ilość przyłączy 213 (8,1 km)
594 tys. zł
 2.Budowa spinki wodociągów łączącej miejscowości Siostrzytów, Dorohucza i Pełczyn 213 tys. zł

 4. Ochotnicza Straż Pożarna

 
 1.Wymiana dachu na budynku OSP.  
18,5 tys. zł
 2.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP.
0,9 tys. zł
 3.Wykonanie sufitów podwieszanych w budynku OSP. 
2,3 tys. zł
 4.Budowa szamba przy remizie OSP ( 2010 r.)      
20 tys. zł

 5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 14 szt. z udziałem środków SAPARD.
143,1 tys. zł

 Łącznie:

4 343 900  


 

 

INWESTYCJE STRUŻA KOLONIA lata 1998- 2010

 

 1. Budynki - remonty, modernizacje

 
 1.Adaptacja budynku byłej lecznicy zwierząt na bibliotekę.
289,9 tys. zł

 2. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Przebudowa drogi gminnej nr 105717L w m. Struża i Struża Kolonia dł. 1199,27m.
537 tys. zł
 2.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105717L dł. 1100m.
321,2 tys. zł
 3.Przebudowa drogi gminnej nr 105719L   
151,6 tys. zł

 3. Wodociąg

 
 1.Budowa sieci wodociągowej o długości 13,6 km. Ilość przyłączy 197 (9,1 km)549,4 tys. zł

 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 24 szt. z udziałem

środków SAPARD   

245,4 tys. zł

   Łącznie:

2 094 500 


 

INWESTYCJE STRUŻA lata 1998- 2010

 

 1. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105717L dł. 566m.
51,3 tys. zł
 2.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105717L dł. 924,71m.
436 tys. zł

 2. Wodociąg

 
 1.Budowa sieci wodociągowej o długości 4,1 km. Ilość przyłączy 70 (2,9 km)195,2 tys. zł

 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 10 szt. z udziałem środków SAPARD.102,2 tys. zł

  Łącznie:

784 700 zł


 

INWESTYCJE TRAWNIKI KOLONIA lata 1998- 2010

 

 1. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 

 1.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105735L (Baltynówka) dł. 450,40m z udziałem

środków FOGR.

180 tys. zł
 2.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105735L (Baltynówka) dł. 191m.
79,1 tys. zł
 3.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105731L (Dulówka) dł. 925m. 
262,9 tys. zł
 4.Budowa odcinka drogi gminnej nr 105730L (Akacjowa) dł. 1267,8m571,8 tys. zł
 5.Budowa drogi gminnej nr 105732L (obok Bukiewicza) dł. 1027m z udziałem środków FOGR.120 tys. zł
 6.Budowa drogi gminnej nr 105733L (od krzyża do powiatowej) dł. 550m   
127,9 tys. zł
 7.Budowa chodnika przy drodze powiatowej (Pełczyn-Trawniki) dł.1028m133 tys. zł
 8.Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2120L dł. 1340 m83 tys. zł
 9.Zawieszenie 5 szt. lamp oświetleniowych na drodze gminnej nr 105730L (Akacjowa) 
 10. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105732 L     
82,3 tys. zł
 11. Budowa odcinka drogi gminnej nr 105734L i 105812L 
306,3 tys. zł

 2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 22 szt. z udziałem

środków SAPARD.   

224,9 tys. zł

 3. Kanalizacja sanitarna

 
1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków etap I
4 167 tys. zł
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej etap II  (2010- 2011 r.) 
4 720 tys. zł

 Łącznie:

11 058 200   

INWESTYCJE TRAWNIKI lata 1998- 2010

 

 1. Oświata

 
 1.Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Trawnikach. 
167 tys. zł

 2.Budowa  sali gimnastycznej  wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Trawnikach

wraz z wyposażeniem i odwodnieniem. 

2 009 tys. zł
 3.Malowanie elewacji na budynkach Gimnazjum Publicznego i Zespołu Placówek Oświatowych.
64 tys. zł
 4.Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym.     
48 tys. zł
 5.Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych. 
48 tys. zł
 6.Wykonanie nowej posadzki w Gimnazjum Publicznym.
19,5 tys. zł

 7.Wykonanie boiska sportowego. 

Ułożenie rurociągu z rur PE-HD SPIRO f 400 mm długości 150 m

Wykonanie ogrodzenia. Praca sprzętu.

126,9 tys. zł
 8.Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Trawnikach (2010 r.)70 tys. zł
 9.Remont i modernizacja kotłowni i instalacji wod.-kan. oraz c.o w Przedszkolu (2010 r)
195 tys. zł

 2. Drogi, chodniki, oświetlenie.

 
 1.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 105738L (obok NICOLSA) dł. 370m53 tys. zł
 2.Budowa drogi gminnej nr 105739L (Czemierniki) dł. 650m119,2 tys. zł
 3.Budowa drogi gminnej nr 105738L (Kasztanowa) dł. 506m131,9 tys. zł
 4.Budowa drogi gminnej nr 105740L (Wygon) dł. 432m  
147,8 tys. zł
 5.Budowa drogi gminnej nr 105742L (obok Adamskiego) dł. 515m95,3 tys. zł
 6.Remont drogi oraz budowa parkingu przy GOK.  
13 tys. zł
 7.Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ulicy przy blokach spółdzielczych dł. 200m.  
27,2 tys. zł
 8.Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 838 dł. 925m. 
119 tys. zł
 9.Budowa chodnika przy drodze nr 105738L(obok NICOLSA) dł. 350 m.94,8 tys. zł
 10.Budowa chodnika przy drodze powiatowej od ośrodka zdrowia do składu buraków dł. 660m    
103,5 tys. zł
 11.Modernizacja chodnika (w centrum , koszty materiałów) dł. 900 m
58,8 tys. zł
 12.Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej (obok Urzędu) dł. 550 m.40 tys. zł

 13.Przebudowa chodnika i poszerzenie ulicy przy wjeździe do Traweny oraz wyrównanie,

utwardzenie i wykonanie  nawierzchni asfaltowej parkingu przy piekarni.  

13,4 tys. zł

 14.Budowa parkingu przy Gimnazjum Publicznym i Zespole Placówek Oświatowych.

Dostawa materiałów budowlanych na budowę pętli nawrotowej z miejscami parkingowymi

dla samochodów  osobowych.

186 tys. zł

 15.Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 838 (do cmentarza) dł. 550 m.     

82,7 tys. zł
 16.Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2120L dł. 1100 m.        
78 tys. zł
 17.Budowa drogi gminnej Nr 105742L (do cmentarza)  
426 tys. zł
 18.Budowa drogi (Wygon) przy Kościele 
205,6 tys. zł
 19.Budowa drogi gminnej nr 105811L ( od torów do św. Jana) (2010 r.)260 tys. zł
 20.Budowa 6 dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ( 2010 r.)   
560 tys. zł

 3. Ochotnicza Straż Pożarna

 
 1.Dostawa samochodu gaśniczo ratowniczego.520 tys. zł
 2.Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP.
30 tys. zł
 3.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP.15,4 tys. zł
 4.Modernizacja instalacji wod-kan i c.o.   
6,5 tys. zł
 5.Wykonanie remontowo malarskich + terakota, glazura i drzwi.
22,7 tys. zł
 6.Wymiana instalcji c.o  
14,2 tys. zł
 7.Rozbudowa budynku remizy OSP 
50 tys. zł

 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 
 1.Wykonanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 54 szt. z udziałem środków SAPARD. 
552,1 tys. zł

 5. Inne

 
 1.Zakup samochodu osobowego.
60 tys. zł
 2.Budowa kotłowni olejowej w budynku SPZOZ.
38,3 tys. zł
 3.Wykonanie schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych do budynku SPZOZ.  
11,1 tys. zł
 4.Rozbudowa budynku Urzędu Gminy.
868,5 tys. zł

 5. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

 
  Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków  etap I
2 162 tys. zł
  Budowa kanalizacji etap II (2010-2011 r.)
13 080 tys. zł
  Wyposażenie kotłowni I i II Trawniki (Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski)681,9 tys. zł

  Zagospodarowanie parku wraz z obiektami zabytkowymi - kordegarda,  

kaplica w Trawnikach ( 2010 - 2011 r.)

190 tys. zł

 Łącznie:

23 865 100 

 

 

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30