Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Sołectwa

SOŁECTWO BISKUPICE

Sołtys- Edyta Okońska

statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.
Wieś malowniczo położna nad rzeką Giełczew.
Do 1954 roku istniała gmina Jaszczów, której siedzibą były Biskupice.

Powierzchnia Sołectwa Biskupice : 883 ha.
Liczba ludności: 866 osób,

 

Jan Długosz w dziele „ Liber beneficjorum” zapisał, że Biskupice leżące po lewej stronie Giełczwi- dopływu Wieprza istnieją już od 1427 roku, nazwa wywodzi się stąd, że były własnością biskupstwa krakowskiego. W 1425 r. sąd ziemski lubelski przysądził biskupowi Zbigniewowi Oleśnickiemu prawo do młyna zbudowanego przezeń po drugiej stronie Giełczwi, gdzie w 1444 r. poświęcił drewniany modrzewiowy kościółek przeniesiony tu z Piotrowina. W 1450 r. Król polski Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej lokacyjny biskupowi Zbigniewowi Oleśnickiemu na założenie miasta po prawej stronie Giełczwi na prawie magdeburskim i nadał temu miastu szereg praw, między innymi ustanowił targi co czwartek i jarmarki tygodniowe na Św. Trójcę. Biskup krakowski na polach oleśnickich założył Biskupice. Tenże biskup włączył lewobrzeżne Biskupice do miasta jak również kupioną wieś Stróżę alias Brzezice. Nadał następnie wójtostwo szlachcicowi  Andrzejowi Górskiemu, a następnie erygował w Biskupicach parafię przy kościele 3 X 1453 r. pw. Św. Stanisława i nadał jej siedlisko na plebanię, ogród, stawy, księgi i urządzenia kościelne. Do parafii włączył samo miasto oraz wsie: Biskupice, Białka, Brzezice, Chwalisławice, Falisławice, Jaszczów, Łysołaje, Siedliska, Suchodoły i Strużę. Dzięki przywilejowi lokacyjnemu miasto posiadało władze samorządowe czteroosobową radę oraz siedmioosobową ławę z wójtem sądowym, które sprawowały władzę administracyjną i sądowniczą. Kościół dotrwał do 1725 r. zaś ówczesna dziedziczka Biskupic Alojza Radzimińska z Piaseckich umierając bezpotomnie zapisała majątek na wybudowanie murowanego kościoła w miejsce drewnianego, natomiast wykonawcą swej woli uczyniła ówczesnego ks. Michała Olszewskiego. Powstała w 1727 roku świątynia w stylu włoskim z facjatą i dwoma wieżami, gdzie  w jednej były dzwony, a w drugiej sygnaturka. Cmentarz kościelny ogrodzono z trzech stron murem, a z czwartej otacza go plebania zbudowana w 1730 r.
W 1634r. Biskupice przeszły w ręce Pawła Piaseckiego- historyka, kronikarza, teologa, sekretarza królewskiego Zygmunta III Wazy, opata w Mogile, biskupa kamienieckiego, następnie chełmskiego i przemyskiego. Kolejnym właścicielem był Remigiusz Piasecki- stolnik lubelski, który w 1711 r. przeznaczył 20 tys. florenów na budowę nowego kościoła, który dokończyła wspomniana już Alojza z Piaseckich i Józef Radzymińscy.
Niekorzystny wpływ na rozwój miasta Biskupic miało zbyt spore oddalenie od przebiegającego traktu w stronę Chełma i granicy, wielka zaraza w 1497 r. która przegnała z miasta  przejeżdżającego wielkiego mistrza krzyżackiego Jana Tjofona, pożary oraz najazd Tatarów 1670 r., którzy całkowicie zniszczyli miasto.
W 1780 r. mieszczanie w obronie przywilejów nadanych przez Zbigniewa Oleśnickiego, potwierdzonych przez Stefana Batorego i Stanisława Augusta odmówili pańszczyzny i wysłali skargę do króla na ówczesną właścicielkę Brygidę Radzimińską. Bunt ten trwał z przerwami do chwili uwłaszczenia chłopów w 1865 roku, a prawa miejskie odebrano Biskupicom, w 1870 r. co spowodowało zastój w ich rozwoju.
I Wojna Światowa przyniosła zniszczenia. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wybudowano nową szkołę, bożnicę i zaprojektowano wzniesienie budynku Urzędu Gminy.
Podczas II Wojny Światowej w Biskupicach mieścił się sztab organizacji  podziemnej: Polskiej Organizacji Wojskowej „Wilki”, która prowadziła działalność konspiracyjną. W Biskupicach mieściła się też prężnie działająca placówka AK, jak też działająca w prywatnym domu Oficerska Szkoła AK.

 

Zabytek nieruchomy – kościół

„ Kościół parafialny pw. św. Stanisława ”

 

Do innych interesujących zabytków należą:, Cmentarz parafialny oraz Cmentarz Żydowski tzw. „Baca Góra”.


 Kaplica Grobowa Popławskich murowana z kamienia XIX, a także Kaplica Grobowa Radzimińskich murowana z 1832 roku. 

 Na środku Biskupic na rynku znajduje się Pomnik poświęcony Żołnierzom AK Walczącym o Wolną i Niepodległa Polskę. W pobliżu pomnika usytuowany jest parking dla samochodów osobowych, a także dwa sklepy oraz Filia Baku Spółdzielczego.

Od 05. 09. 1999 r funkcjonuje nowoczesny budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego tworzący Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego.

Budynek Szkoły.

 W roku 2006 do użytku oddano nowo wybudowany budynek Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem. Przy ZPO w Biskupicach działa Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”.

Sala gimnastyczna .

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30