Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Sołectwa

SOŁECTWO DOROHUCZA

Sołtys-Maria Iżewicz

Statut

Wieś- położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Trawniki.
Leży w Obniżeniu Dorohuckim przy międzynarodowej trasie Lublin- Chełm-
Dorohusk.

Powierzchnia Sołectwa Dorohucza : 1344,69 ha.
Liczba ludności: 747 osób,

 

    Do dzisiejszego dnia zastanawiamy się nad znaczeniem nazwy: Dorohucza. W ruskim języku doroha oznacza drogę natomiast huszcza, która także jest rusycyzmem oznacza gęstwe, co w tłumaczeniu na język polski brzmiałoby: gęstwa dróg. ludzie maja skłonności do upraszczania wyrazów co sprawiło że z Doroh - huszcza nazwa zmieniła się na Dorohucza. W tym zagęszczeniu dróg ( droga na Białkę, do Siedliszcza i Ewopola: stare trakty)u przeprawy przez Wieprz powstało osiedle, które nazwano Dorohhuszczą, póżniej  Dorohuczą a najstarsi mieszkańcy uprościli nazwę miejscowości do Dyrucy.

     Zamieszkanie człowieka w Dorohuczy i pobliskim jej terenie nie ogranicza się tylko do okresu historycznego , ponieważ mozna tu spotkać tez slady ludzi prehistorycznych. Obniżenie Dorohuckie stanowiło dogodne miejsce do zakładania  rozproszonych osad  w okresie neolitu i wczesnego średniowiecza.Co roku pługi wyrzucają na powierzchnię skorupy naczyń glinianych, lepionych bez pomocy  koła garncarskiego, z fragmentami ozdób, z których archeolodzy odczytują ich przynależność kulturową i epokę. Wyrzucają narzędzia z kamienia łupanego i gładzonego takie jak: krzemienne noże, groty strzał, skrobacze, siekierki, toporki i inne. Wiele takich odkrytych przedmiotów zebrał były miejscowy nauczyciel Stanisław Puch i przekazał do muzeów w Chełmie i Lublinie. 
     Z dawnych pańszczyźnianych czasów zachowała się we wsi karczma dworska. Niegdyś spełniała ona we wsi rolę sklepu, restauracji i świetlicy. W późniejszych czasach pożar strawił karczmę- pozostały ściany i osmolone belki. W odbudowanej przez dwór karczmie Żyd arendarz prowadził już tylko sklepik.
Dziedzic majątku Trawniki odkupił od Żydów  majątek i obsadził w nim swego zięcia hr. Komorowskiego.
Parafia Dorohucza istniała od połowy XVIII w. i na ten okres datowany jest  kościół pw. Św. Judy Tadeusza wybudowany przez Szczęsnego Siłę- Nowickiego późniejszego właściciela tych dóbr. Wcześniej wieś Dorohucza należała do parafii Biskupice lecz msze św. dla mieszkańców były odprawiane w miejscowym kościele. Stare dokumenty parafialne zostały zniszczone w obawie  przed Moskalami, aby miejscowy kościół nie został zabrany na cerkiew.
Po odzyskaniu niepodległości mieszkańcy Dorohuczy wraz z ks. Kryckim- proboszczem parafii Biskupice, rozpoczęli starania o utworzenie samodzielnej parafii.
Starania te zostały pomyślnie zakończone , gdy pismem z dnia 18 X 1928 r. biskup Marian Fulman polecił ks. Wojciechowi Natkańskiemu zorganizowanie parafii Dorohucza. W dniu 25. 08. 1929 roku została erygowana parafia w Dorohuczy.
Dzisiaj w Dorohuczy można podziwiać: kościół , ruiny dworu, stary budynek szkoły ( kiedyś karczma) oraz młyn wodny z 1870 roku.


„ Kościół  parafialny pw. św. Judy Tadeusza ”
Dorohucza

 „Zespół dworsko - parkowy ”
Dorohucza

 

 

„Młyn ”

Dorohucza

            Wspomniany budynek karczmy w późniejszym czasie stanowił miejscowa szkołę podstawowa. W kolejnych latach został wybudowany nowy budynek szkoły. Do której uczęszczają dzieci nauczania podstawowego kl. I- VI. W 2006 roku szkole zostało nadane imię Jana Pawła II.

           
W miejscowości działa Ludowy Klub Sportowy Vir- Dorohucza, a także Ochotnicza Straż Pożarna.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30