Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

IM-VII.8060.24.2022.ŁW_z_21.10.2022-1.jpg

IM-VII.8060.24.2022.ŁW_z_21.10.2022-2.jpg

 

IM-VII.8060.24.2022.ŁW_z_21.10.2022-3.jpg

 

 

 

 

qr_-_informacja_pion-1.jpg

 

qr_-_informacja_poziom-1.jpg

 

 

 

 

 

Dnia 24 października 2022  roku /poniedziałek/,

o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trawniki odbędzie się XXXIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Trawniki

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                     

                       

 

Przewodniczący Rady Gminy Trawniki

Damian Kowalczyk

Dnia 11 października 2022 roku /wtorek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Gminy Trawniki

odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Trawniki.

 

        Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Trawniki – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Trawniki – podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Trawnikach – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119 L Biskupice – Trawniki w m. Trawniki, gm. Trawniki – etap I”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki – etap II.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2028L relacji Ostrówek-Białka-Dorohucza na terenie gminy Trawniki w miejscowości Dorohucza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXII/159/13 Rady Gminy Trawniki
  z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trawniki, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz wysokości stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trawniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trawniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród wypłacanych ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trawniki.
 17. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki za I półrocze 2022 roku.
 18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trawniki za I półrocze 2022 roku.
 19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
  w Trawnikach i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach za I półrocze 2022 roku.
 20. Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z opinią dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w zakresie wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej na rok 2023.
 21. Informacje i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                         Przewodniczący Rady

                        Damian Kowalczyk

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30