Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

NAD PLANAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

STRUŻA – KOLONIA

 

Zarządzeniem Nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Trawniki z dnia
27 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miejscowości Struża - Kolonia projektu Planu Odnowy Miejscowości Struża - Kolonia, ogłoszone zostały konsultacje społeczne.

Informacja o konsultacjach została podana do wiadomości publicznej dnia 27 września 2022 r. w formie ogłoszeń. Projekt Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia udostępniony był od dnia
27 września 2022 r. w Urzędzie Gminy, pokój 16, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trawniki pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia" oraz na stronie internetowej Gminy Trawniki pod adresem: www.trawniki.pl
w zakładce „Ogłoszenia".

Konsultacje społeczne w formie protokołowanego bezpośredniego zebrania mieszkańców miejscowości Struża –Kolonia, prowadzone
w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag odbyły się dnia
5 października 2022 r.

W trakcie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy wnieśli o umieszczenie w Palnie Odnowy Miejscowości Struża - Kolonia zadnia  wykonania oświetlenia ciągu rowerowego przy drodze wojewódzkiej w kierunku Łęcznej, następnie jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego miejscowości Struża - Kolonia z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia
z uwzględnieniem wnioskowanego zadania. 

Protokół Nr 1/2022  z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Struża – Kolonia z dnia 5 października 2022 r.

 

Dnia 11 października 2022 r. Rada Gminy Trawniki podjęła Uchwałą Nr XXXII/254/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Struża – Kolonia.

Uchwała Nr XXXII/254/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia
11 października 2022 r.

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30