Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

dnia 16 listopada 2021  roku /wtorek/,

o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trawniki odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Trawniki

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  miesięcznego Wójta Gminy Trawniki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 L Ewopole – Wólka Kańska”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości chodnika oraz zieleni przy chodniku w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Trawniki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Trawniki od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządu i własności dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma, z podziałem na części i odcinki realizacyjne: część 1 odcinek nr 1:Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km, odcinek nr 2: Dorohucza (w. Dorohucza bez węzła) – Chełm (w. Chełm Zachód” bez węzła) długość ok. 21,67 km, część 2 odcinek nr 3: węzeł „Chełm Wschód”(bez węzła) – Dorohusk długość ok. 22,96 km”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 10. Informacja Wójta Gminy Trawniki  o oświadczeniach  majątkowych osób  zobowiązanych do ich składania za 2020 rok.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Trawniki o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Trawniki za rok szkolny 2020/2021.
 13. Informacje i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

        

Przewodniczący Rady

  Damian Kowalczyk

Uchylenie zakazu zawarcia umowy w postępowaniu odwoławczym KIO 2808/21.

krajowa_izba_odwoławcza.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30