Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

 

logo_polska.jpg

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach

 

z2x3.jpg

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRAWNIKACH”.

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych – 428 220,93 zł

Całkowita wartość inwestycji – 2 400 189,84

Inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach” otrzymała dofinasowanie w ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Trawniki, poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej w Trawnikach.

Zakres prac: docieplenie części stropodachów, docieplenie dachów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie części ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, roboty pozostałe.

Wartość inwestycji: 3 807 973, 91 PLN*

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 444 348,43 PLN*

* koszty przed ogłoszeniem przetargu

 

123123123123123123123123123.jpg

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30