Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Sekretarz Gminy

mgr Dariusz Kołodziejczyk

tel.: (081) 58 56 747
 

Zadania Sekretarza
Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

·         opracowanie projektu zmian Regulaminu;

·         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

·         wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

·         koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych dla Urzędu;

·         zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania biura z obowiązującymi przepisami prawa;

·         organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

·         organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy;

·         nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;

·         zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

·         prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

·         wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta;

 

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30