Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Wójt Gminy Trawniki

z a p r a s z a

 mieszkańców Gminy Trawniki do skorzystania ze świadczeń gwarantowanych finansowanych w całości z budżetu Gminy Trawniki

obejmujących porady specjalistyczne i badania diagnostyczne lekarzy specjalistów: kardiologa, ortopedy, ginekologa, urologa i diabetologa.

które przeprowadza się w:

w dniach   od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

zgodnie z załączonym harmonogramem

po uprzedniej rejestracji telefonicznej / tel. 663 636 999 /lub osobistej.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81/5856740.

 

Z a p r a s z a m y

 

Świadczeniodawca
NZOZ B.D.M. UNI-MED s.j.

21-010 Łęczna,
ul. Stefanii Pawlak 30
      

 
Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel Baj

EKOTRAW Sp. z o. o. informuje, że w związku z koniecznymi pracami modernizacyjno-remontowymi sieci wodociągowej, DZISIAJ I JUTRO (tj.12.01.2022 oraz 13.01.2022) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody miejscowościach:
Struża, Struża Kolonia, Biskupice, Siostrzytów, Bonów, Pełczyn, Dorohucza, Ewopole.
Za utrudnienia przepraszamy.
 

DOC110122-11012022101947-1.jpg

INFORMACJA - PODPISANIE UMOWY

NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY TRAWNIKI

Miałem dziś przyjemność podpisać  umowę z Firmą ELTAST  Sp. z o.o. z Radomia na wymianę opraw oświetleniowych we wszystkich miejscowościach Naszej Gminy na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED.

Z powodów niezależnych od Gminy musieliśmy przesunąć realizację kompleksowej wymiany oświetlenia na terenie Gminy Trawniki  na rok budżetowy 2022. Jednak ominęliśmy już wszystkie przeszkody i nadal utrzymaliśmy dofinansowanie Unii Europejskiej.

Zgodnie z podpisaną umową, nastąpi demontaż 668 sztuk starych opraw na wszystkich 54 ciągach oświetleniowych, a zostanie na nich zamontowanych 740 sztuk opraw ledowych. Wykonanych zostanie także 47 nowoczesnych szaf sterowniczych oraz zostanie dostarczone Centrum Dyspozytorskie, gdzie będzie można z jednego miejsca sterować czasem i natężeniem oświetlenia.

Koszt realizacji to 1.890.163,14 zł. Bez środków unijnych niemożliwa byłaby realizacja takich działań.

Obecnie nastąpią prace przygotowawcze, gromadzenie materiałów, uzgodnienia z PGE. Montaż opraw powinna się rozpocząć w maju br.  a całość umowy ma zostać zrealizowana do września br. Montaż nowych źródeł światła istotnie poprawi komfort  na naszych ulicach oraz – co bardzo istotne   dla budżetu Gminy Trawniki ze względu na ogromne podwyżki opłat za energię elektryczną – zmniejszy rachunki za prąd.

  Damian Daniel Baj

Wójt Gminy Trawniki

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 120.1.2022 Wójta Gminy Trawniki 

z dnia 3 stycznia 2022 r. informujemy, iż dzień

7 stycznia 2022 r. (piątek)

jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Trawniki

za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r.

INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy zgodnie z ustawą  z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem dodatku osłonowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach – Dział Wspierania Rodziny.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

> tradycyjnie (papierowo)  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy stanowi ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  * podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpisu źródła grzewczego do centralnego rejestru (CEEB) można  dokonać samodzielnie przez internet na stronie https://ceeb.gov.pl/ posługując się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, można także złożyć deklarację o źródle ogrzewania domu papierowo w Urzędzie Gminy Trawniki. (Uwaga – złożenie deklaracji do Urzędu nie powoduje automatycznego wpisu do ewidencji - Urząd Gminy ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru w ciągu pół roku od wpływu deklaracji)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 Wnioski w formie papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz  w Urzędzie Gminy Trawniki. Wniosek można wydrukować samodzielnie ze strony  www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania lub z załącznika do niniejszej informacji.

wzór wniosku o dodatek osłonowy

 

 

 sprot_1.png

 

Więcej informacji pod linkiem

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie;
 • odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 4. Informacje i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem: https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

 

 

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30