Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK) w Dorohuczy

Urząd Gminy Trawniki informuje:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy

jest nieczynny do odwołania

czynny jest w soboty w godz. od 800 do 1400

z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od Mieszkańców Gminy Trawniki, płacących za odpady komunalne powstałe na nieruchomości zamieszkałej. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Odpady komunalne przyjmowane są do PSZOK od Mieszkańców, którzy złożyli do Urzędu Gminy Trawniki pisemną informację zawierającą adres nieruchomości oraz szacunkową ilość i rodzaj odpadów komunalnych, które Mieszkaniec zamierza przekazać do PSZOK.

Zgodnie z przepisami do PSZOK przyjmowane są następujące odpady

powstałe wyłącznie w gospodarstwach domowych:

 • papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i remontowe z remontu własnego domu lub mieszkania, UWAGA: odpady muszą być posegregowanie odrębnie np. czysty styropian, czysty gruz, papa itp.,

 • zużyte opony z samochodów osobowych,

 • elektrośmieci, czyli kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory,

 • bioodpady, w tym odpady zielone (w pierwszym rzędzie jednak należy takie odpady kompostować),

 • przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,

 • odpady niebezpieczne - z wyłączeniem odpadów zawierających azbest.

W PSZOK obowiązują limity roczne przyjęć niektórych rodzajów odpadów. Od pojedynczego gospodarstwa domowego przyjmuje się w okresie roku kalendarzowego maksymalnie:

 • do 8 szt. rocznie opon samochodowych;

 • do 200 kg rocznie odpadów wielkogabarytowych;

 • do 1 m3 rocznie odpadów budowlanych i remontowych z remontu własnego domu i mieszkania.

 

Do PSZOK nie są przyjmowane:

 • odpady zmieszane,

 • odpady, które nie zostały wykazane w informacji złożonej do Urzędu Gminy Trawniki,

 • części samochodowe i motocyklowe, w tym ich karoserie, zderzaki, kokpity, siedzenia itp.

 • odpady w ilości przewyższającej ustalony limit roczny danego rodzaju odpadu.

 • odpady inne niż wymienione w niniejszej informacji.

 

Uwaga: pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeśli mieszkaniec nie zastosował się do powyższych zasad.

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje, że w najbliższym okresie od 15 lipca do 30 lipca, przeprowadzona zostanie weryfikacja możliwości technicznych wykonania instalacji - kotłów na biomase (pellet).

Pracownik zatrudniony przez gminę Trawniki będzie kontaktował się drogą telefoniczną oraz mailową z mieszkańcami, którzy zostali zakwalifikowani do projektu w celu ustalenia terminu spotkania. 

OGŁOSZENIE o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trawniki - Link

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje, że w dniu 11 lipca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest otarty od godziny 9:00 do godziny 13:00

30 czerwca, w gminie Trawniki odbyła się sesja absolutoryjna. Radni oceniali sprawozdanie dotyczące stanu gminy za ubiegły rok oraz głosowali nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Wójtowi gminy Damianowi Danielowi Bajowi.

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

LGD "DOLINA GIEŁCZWI" informacje o planowanych naborach wniosków

Informacja o tymczasowym zamknięciu

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dorohuczy

UWAGA!!!! Burze z gradem - 3 stopnia

ZAPROSZENIE

do udziału w konkursie Potraw Regionalnych Online o nagrodę Wójta Gminy Trawniki

aby podtrzymywać tradycję naszej Zaciery nawet w czasach obostrzeń, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym, szczegóły na stronie Organizatora: www.goktrawniki.pl

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30