Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Raport o stanie gminy za 2019 - link

Kolonie dla dzieci rolników 

Urząd Marszałkowski rozpoczyna nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki !

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XIV/100/2020 Rady Gminy Trawniki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 2558 ).

Informacja o tymczasowym zamknięciu

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Dorohuczy

Informacja

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie przypomina, że 15 maja br. odbędzie się zbieranie Eletrośmieci na terenie Gminy Trawniki, w czasie której mieszkańcy gminy będą mogli pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ww. sprzęt należy wystawić, tak jak odpady komunalne.

Przypomnienie terminów odbioru odpadów komunalnych wg miejscowości: link

INFORMACJA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY TRAWNIKI

CZĘŚCIOWE OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Od dnia 11 maja br. nastąpią częściowe zmiany w pracy Urzędu Gminy Trawniki.

Urząd zostanie otwarty, a obsługa Mieszkańców będzie się odbywała na parterze budynku w nowo uruchomionym Punkcie Obsługi Klienta.

Lubelskie wspólnie dla pszczół

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30