Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

          Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odpadów:

          Jedną z ważnych spraw jakie zostały ujęte w Wytycznych jest sposób postępowania z odpadami wytworzonymi przez osoby zdrowe:

  • - odpady powinny być segregowane i wrzucane nadal do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • - maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE.
  • Również osoby objęte obowiązkową kwarantanną segregują odpady w taki sam sposób.

        Pozostałą treść Wytycznych przedstawiamy w załączeniu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi.- link

Ruszyła 10. edycja Programu Stypendialnego Horyzonty.

Do 17 maja młodzi ludzie z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków, dzięki którym będą mogli uczyć się w najbardziej wyjątkowych szkołach średnich w kraju.

Zarządzenie 0050.22.2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Trawniki - link

Zarządzenie nr 120.5.2020
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Trawniki poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

W związku z epidemią koronawirusa, Polski Czerwony Krzyż informuje, że nastąpi ograniczenie odbioru pojemników z ubraniami. Zwracamy się z prośbą o zminimalizowanie ilości oddawanej odzieży do pojemników PCK ustawionych na terenie Gminy Trawniki. Prosimy o zastosowanie się do powyższej prośby.

Szanowni Państwo, pomimo ograniczeń dostępności i zmniejszenia liczby pracowników, codziennie wykonujemy w Urzędzie szereg spraw i przypisanych do stanowisk obowiązków, w tym oczywiście spraw związanych z zagrożeniem które niesie koronawirus.

Na co dzień jestem w kontakcie z instytucjami i służbami, ze Starostą, który kieruje Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, z Inspekcją Sanitarną, Policją. Stale jestem w kontakcie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz dyrektorami szkół z terenu gminy. Pracownicy OPS czuwają nad zapewnieniem terminowej wypłaty świadczeń oraz weryfikują przy udziale Sołtysów, potrzebę pomocy dla starszych osób, którym nie ma kto pomóc z rodziny lub sąsiedztwa w zakupie i dostarczeniu podstawowych artykułów żywności i higieny. Dyrektorzy wraz z nauczycielami obecnie opracowują i już przekazują poprzez strony szkół oraz emaile treści nauczania dla uczniów. Najdalej do końca tego tygodnia zostaną wypracowane zasady pracy z uczniami, bo przerwa w stacjonarnym działaniu szkół będzie dłuższa. Pracownicy, lekarze i pielęgniarki obu Ośrodków Zdrowia pracują z dużym poświęceniem, udzielane są teleporady, wystawiane e-recepty, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia udzielane są porady stacjonarnie.

Dziękuję wszystkim, którzy stosują się do ograniczeń i zaleceń przekazywanych przez media. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego aby życie gminy przebiegało możliwie normalnie, w tym pracownikom usług i handlu. Oczywiście proszę się stosować do zasad dostępu określonych przez te miejsca usług lub handlu, między innymi stosowne odległości, limitowanie osób, odkażanie rąk itp.
W tym miejscu specjalny apel dotycz
ący listonoszy - oni muszą codziennie wychodzić w teren i dostarczać przesyłki oraz emerytury. Zachowujmy się poważnie, listonosz ma prawo pozostawić na odległość przesyłkę, nie narzekajmy na to!!!. KTO JESZCZE NIE MA PROSZĘ POSTARAĆ SIĘ O ZAŁOŻENIE SKRZYNKI POCZTOWEJ - to jest obowiązek, który do tej pory nie był egzekwowany ale w tej sytuacji jest taka konieczność. Za chwilę może nie być komu dostarczać przesyłek - to są pracownicy, podobnie jak sprzedawcy na pierwszej linii zagrożenia. USZANUJMY TO!!!

Apeluję do osób, którzy wrócili lub będą za chwilę wracać zza granicy do stosowania się do decyzji SANEPIDU o zastosowaniu kwarantanny przez 14 dni i unikaniu kontaktów z innymi ludźmi, w tym z rodziną. Przypominamy, że nie dostosowanie się do takiej decyzji grozi wysokimi karami, Policja może wręczać też mandaty do 5000 zł. W przypadku gdy osoby, które powróciły zza granicy nie będą się stosować do decyzji SANEPIDU (każdy kto wrócił po 15 marca ma wydaną taką decyzję), ważna będzie rola społeczna najpierw z uświadamianiem zagrożenia, lecz niestety jak nie poskutkuje to łącznie z zawiadamianiem Policji o takich sytuacjach.
Krótko mówi
ąc, w poważnych sytuacjach proszę o powiadamianie Policji o nieprzestrzeganiu kwarantanny dla dobra całej naszej Społeczności.

Jeżeli w Waszym otoczeniu są osoby samotne, chore, niepełnosprawne, którym nie ma kto zrobić zakupów podstawowych środków żywności, kontaktujcie się z naszym OPS 81 5856047 w celu weryfikacji potrzeb takiej osoby i organizacji takich zakupów. OPS weryfikuje także potrzeby osób, które są objęte decyzją o kwarantannie i gdy nie ma możliwości pomocy rodzinnej lub sąsiedzkiej uruchomi niezbędne procedury. Jednak w pierwszym rzędzie osobom starszym lub w kwarantannie pomaga rodzina lub sąsiedzi, którzy mogą w sposób bezpieczny podstawiać zakupy bez kontaktu z osobami. W przypadku gdy byłaby ogłoszona kwarantanna zbiorowa (na obecną chwilę na terenie gminy nie ma takiej zbiorowej kwarantanny) zgodnie z instrukcjami ministerialnymi do akcji dostarczania żywności mają wkroczyć służby zewnętrzne, w tym OSP w systemie KSRG, WOT czy Policja.

Proszę Rodziców, byście pilnowali dzieci w ograniczaniu kontaktów, w tym niestety z dziadkami (dzieci mogą zakażać bezobjawowo), abyście zapewniali jednak także ruch na świeżym powietrzu, koło domów lub poprzez wyjścia w pola lub do lasu. Jednocześnie pilnujcie Państwo aby dzieci odrabiały zadania i czytały treści przekazywane przez szkoły bo przerwa w zwykłej pracy szkół może potrwać znacznie dłużej.

Proszę także o ostrzeganie zwłaszcza osób starszych o uczulenie na telefony od obcych osób podszywających się czy to pod krewnych czy to dzwoniących na przykład w celu zaproponowania szczepionki, jakichś środków odkażających itp. To są wyłudzenia. Należy także uczulać na obce osoby chcące wejść do domu pojawiają się informacje o próbach kradzieży pod pozorem odkażania domów.

Wójt Gminy Trawniki

Damian Daniel BajW związku z koniecznością zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanym tym wirusem z dniem 17 marca 2020 roku Wójt Gminy Trawniki informuje o zamknięciu targowiska w Trawnikach.

Wójt Gminy Milejów również informuje o zamknięciu targowiska Milejów-Osada

do odwołania

Trawniki, 16-03-2020 r.

KOMUNIKAT 2

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY TRAWNIKI

I OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH

ODWOŁANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY OŚRODKÓW ZDROWIA

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SPÓŁKI EKOTRAW

 

Od 16 marca br. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego, zaostrzeniu ulega dostęp do budynków Urzędu Gminy Trawniki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.

Osoby będą wpuszczane do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej jedynie w bardzo ważnych nie cierpiących zwłoki sprawach, po uprzednim dopytaniu przez pracownika jaki jest cel wizyty.

Ma to oczywiście związek z sytuacją epidemiczną oraz troską o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także pracowników instytucji i ich rodzin, a także ma związek z nieobecnością części pracowników.

Odpowiednie ogłoszenia o zasadach dostępu i kontaktu zostały zamieszczone na stronach www.trawniki.pl oraz www.opstrawniki.pl

Zgodnie z nakazami Ministerstwa Zdrowia zmianie ulega także praca Ośrodków Zdrowia, które obecnie działają głównie poprzez kontakt telefoniczny i teleporady.
Zgodnie z przepisami jakikolwiek Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem
nie może udawać się po poradę do przychodni ogólnej czy zwykłego szpitala. Procedury nakazują skontaktowanie się takiej osoby na stosowną infolinię tel +48 222 500 115

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Trawnikach – 81 5856010, 81 5856020

Kontakt Ośrodek Zdrowia w Biskupicach - 815859026

Zmianie ulega również działanie Sołtysów, którzy również muszą ograniczyć bezpośredni kontakt z Mieszkańcami. Dlatego prosimy w najbliższych tygodniach o wpłacanie podatków czy też opłat za śmieci na konta Urzędu.

UWAGA: w przypadku niewielkich opóźnień w opłaceniu podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne za I kwartał w terminie do 15 marca br. nie zostaną naliczone odsetki. Numery kont podane są na stronie Urzędu, na nakazach płatniczych, na informacji o wysokości opłaty śmieciowej oraz w niedawno przekazanym informatorze gminnym.

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dania 12 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz 423), informujemy, że tracą ważność wszystkie wezwania Wójta Gminy Trawniki do stawienia się osób do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 02 kwietnia br.

Zmianie ulega również praca Spółki gminnej EKOTRAW. Nieczynna będzie kasa. Aby nie zalegać w opłatach, proszę dzwonić i podawać stan licznika na nr 81 58 59 029

Awaria wodociąg – 607 055 729, 695 864 246,

Awaria kanalizacja – 607 055 729, 603 401 647

Ponownie apelujemy o załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub przez EPUAP:

KONTAKTY - URZĄD GMINY TRAWNIKI:

telefon do kancelarii urzędu: (81) 58 56 018

ePUAP:/h3c9ttj84i/skrytka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakty na poszczególne stanowiska:

http://trawniki.pl/index.php/urzd-gminy/pracownicy-i-telefony (podane są także w gazetowym wydaniu informatora gminnego).

KONTAKTY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRAWNIKACH:


 - telefonicznie: tel/81 582-11-87 lub 81 585-60-47; pracownicy socjalni: 517-820-890, 517-820-478; asystent rodziny: 507-393-070.
-  za pomocą e-mail:
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- pomoc społeczna:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- asystent rodziny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- księgowość:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
- kierownik:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP – Profil Zaufany, bankowości elektronicznej) można składać wnioski na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy w kwarantannie będą osoby starsze, którym nie ma kto z rodziny robić zakupów podstawowych środków do życia, schemat działania będzie następujący: Jeśli SANEPID wyznaczy takie osoby do kwarantanny, to przekaże listę takich osób w kwarantannie do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w porozumieniu z Urzędem Gminy, Policją zorganizuje poprzez pracowników, OSP, WOT, dostawę podstawowych zakupów do tych osób z zachowaniem bezpieczeństwa. Podstawowym jednak działaniem wobec osób starszych, które powinny ograniczyć kontakt z innymi osobami, jest pomoc rodzin lub sąsiadów, z zachowaniem podstawowych środków ostrożności – mycie rąk, pozostawianie zakupów w bezpiecznej odległości.

Powyższe działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30