Aktualności

****JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ**** *****(druki dla mieszkańców)*****

***DODATKI DO OGRZEWANIA***

Rada Gminy Trawniki

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Fundusze Europejskie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz inwestycji lokalnych

Fundusz Dróg Samorządowych

Polski Ład

Pomoc Uchodźcom !

BIP

SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jednostki organizacyjne

Oświata

Zdrowie

Odpady komunalne

Sport

Komunikacja zbiorowa

System Informacji Przestrzennej

INFORMACJE W SPRAWIE PLANOWANEJ BUDOWY ODCINKA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Ostrzeżenia meteorologiczne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Działalność gospodarcza

Moje przedszkole w Gminie Trawniki

Klub seniora w Gminie Trawniki

Centralny Port Komunikacyjny - Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki – Krasnystaw

Pliki do Pobrania

Serwis OZE

Deklaracja dostępności

Ogłoszenia

Urząd Gminy

Gmina

Kontakt

Fundusze i Dotacje

Aktualności

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2026 L Łysołaje – Pełczyn w m. Bonów - etap IV”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz określenia regulaminu tego handlu.
 10. Rozpatrzenie skargi z dnia 1 kwietnia 2022 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Siostrzytowie – podjęcie uchwały.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2021 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury
  w Trawnikach.
 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Trawniki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 15. Informacje i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad Rady Gminy Trawniki będzie dostępna pod adresem:
https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=362&p1=szczegoly&p2=1321985

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady  Gminy będzie dostępny pod adresem:https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=361

                      

                      

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

Ekotraw Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach wody w dniach: 25-27.04.2022r spowodowanych trwającą akcją wymiany zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej. W związku ze zmieniającą się pogodą i możliwością wystąpienia nieprzewidzianych awarii, przedstawiony poniżej harmonogram może ulec zmianom, o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej ekotraw.pl oraz na Facebooku.

HARMONOGRAM planowanych wyłączeń wody:
Poniedziałek 25.04.2022
od godz. 08:00 do godz. 12:00 w miejscowości Oleśniki,
od godz. 12:00 do godz. 15:00 w miejscowości Trawniki-Zatorze,
Wtorek 26.04.2022
od godz 10:00 do 15:00 w miejscowości Trawniki, Oleśniki,
Środa 27.04.2022
od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Biskupice, Struża, Struża Kolonia

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła (pieców) w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła (piec) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację możesz złożyć:

W Urzędzie Gminy Trawniki osobiście lub listownie Pobierz Wniosek

albo

samodzielnie wypełniając deklarację na stronie internetowej
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:   https://ceeb.gov.pl/

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r.

 

 

123123321.jpg

 

 

 

Informacja na temat zmiany sposobu odbierania bezpłatnej telewizji naziemnej

w standardzie   DVB-T2/HEN/C

w tym:

1. Instrukcja podłączenia dekodera.

2. Konfiguracja telewizora.

3. Informacja o dofinansowaniu.

 

1920x810.png

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Trawniki uprzejmie informuje,

że w dniu 16 kwietnia 2022 r. (Wielka Sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
(PSZOK) w Dorohuczy będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września ustanowiono Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Inicjatywa ta związaną jest z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w UE na temat produkcji ekologicznej.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii "od pola do stołu" oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

1-Spotkanie_-_ogłoszenie_31.03.2022-1.jpg

woda.jpg

w dniu 16.03.2022(środa)

w miejscowości: TRAWNIKI

w godzinach od  9.00 do 14.00

mogą wystąpić przerwy w dostawie wody,

w związku z trwającą akcją  wymiany hydrantów na sieci wodociągowej.

Jeżeli prace będą postępowały bez nieprzewidzianych zakłóceń, przerwy w dostawie wody mogą być krótsze.

Informujemy że od 1 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Trawnikach będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek: od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek : od 7:30 do 15:30